Žurnāls “Citādā Pasaule”, 2014. Nr. 11.

Kas pārvalda informāciju, tas pārvalda pasauli:

Rīgā notiks akadēmiķa A. Ignatenko semināri

Maija beigās Rīgā notiks sešu dienu seminārs, ko vadīs iecienīts lektors, akadēmiķis Alberts
A. Kloss-Ignatenko (Ukraina-Čehija), pie kura mācījušies un pēc kura sistēmas strādā
daudzi Latvijas dziednieki. Arī tu vari iemācīties izprast Kosmosa likumus un izzināt
tehnoloģijas, kuras spēj palīdzēt visai mūsu skaistajai planētai. Semināru organizē
Dziedniecības centrs “AKVILONA”, portālam “Orākuls” vēsta rīkotāju pārstāvis Oskars
Peipiņš, dziednieks un psihoenergoinformaciologs.
“Katrs no mums vēlas būt laimīgs, bagāts un vesels. Mēs katrs vēlamies dzīvot valstī, kur valda
bezkonfliktu sabiedrība, saticība un miers, labklājība, kur cilvēks dzīvo saskaņā ar Dabu.
Akadēmiķa Ignatenko vadīto semināru mērķis ir veidot cilvēku gan garīgi, gan intelektuāli
spēcīgu, līdzsvarotu un laimīgu. Tādu, kurš dzīvotu attīstītā pilsoniskā sabiedrībā un spētu
būt radošs, apgūstot metodes, kā pilnveidot savas bezgalīgās rezerves spējas vai, piemēram,
kā izdzīvot ekstremālos apstākļos,” stāsta Peipiņš.
Katrs laiks nāk ar kaut ko jaunu, bet vienlaikus – ar kaut ko senu. 21. gadsimts kā dārgakmeni
nes sev līdzi arī ļoti senas zināšanas. To dārgakmeni, kas mīt katra cilvēka sirdī. Šis gadsimts
nāk ar Visuma un Radītāja dievišķās matrices informāciju, taču – nav iespējams iepazīt
Visuma plašumu, neiepazīstot pašu cilvēku. Varbūt ir pienācis laiks pilnveidot sevi? Ne velti ir
teikts: mainot sevi, mainās arī viss apkārt.
Kas ir Alberts A. Kloss-Ignatenko? Skolotājs, zinātnieks–kosmists, kurš ir iepazinis sevi un
dāsni dalās ar savām zināšanām. Reālajā dzīvē mēs varam tās izmantot sevis pilnveidei,
dziedināšanai, harmonizēšanai. Jo, kad esi sakārtojis sevi, ļoti daudzās sfērās vari palīdzēt arī
citiem. Piemēram, pedagoģijā, kurā viens no profesora galvenajiem mērķiem ir jaunu
pedagoģisku pieeju ieviešana skolās un bērnudārzos. Tās ir metodes, kā bērniem un
pedagogiem īsā laikā attīstīt fenomenālās spējas. Būtiski rezultāti ir sasniegti arī sportā,
medicīnā, politikā, demogrāfijā, lauksaimniecībā, drošības un ekoloģijas jomā.
Šie semināri sastāv no trim kursiem, katrs kurss ilgst divas dienas.
Pirmā kursa seminārs dod iespēju uzzināt, kas ir jaunais Radītāja zelta gadsimts, ar kādām
metodēm iepējams strādāt, lai palīdzētu mūsu civilizācijai pazemes, zemes, ūdens, Saules un
kosmisko kataklizmu novēršanā. Semināra laikā uzzināsi, kas ir egregori, un kā strādāt ar
tiem. Iepazīsim zinātni par cilvēku, cilvēci, Visumu. Tāpat apgūsim meditatīvas metodes
garīgās un finansiālās bagātības iegūšanai un sava likteņa un dzimtas vadīšanai. Apgūsim
metodes darbam ar eņģeļu hierarhiju un svētajiem dziedinātājiem, kā arī metodes, ko varēsi
patstāvīgi izmantot rehabilitācijā un visa organisma sistēmu atjaunošanā. Mācīsimies
dziedināt no attāluma.
Otrā kursa ietvaros dalībnieki mācīsies strādāt ar informāciju, izprast, kāda tā ir. Ja negatīva,
tad – kā to transformēt, pārveidot uz pozitīvu, kā aizsargāties no negatīvās tehnogēnās
ietekmes, kā palīdzēt krīžu situāciju novēršanā. Tiks izzinātas iemaņas sava imidža izveidē,
apgūtas meditatīvas prakses savas likteņa un dzimtas matrices korekcijai. “Spēsim izprast, kā
saglabāt genofondu. Mācīsimies saprast vārda – “polittehnologs” nozīmi, uzzināt, ko šie
speciālisti dara, un kādās valstiski nozīmīgās sfērās var strādāt un darboties. Varbūt kādam
no jums tas noderēs jau tagad?” skaidro Oskars Peipiņš.
Trešajā kursā turpināsies darbs ar Dievišķo informāciju, genoma izstrādes tehnikām.
Dziednieks Peipiņš norāda: “Uzzināsi, kā strādāt ar tām un kādas ir astoņas rehabilitācijas
formas. Attklāsi, kas ir ārpuszemes civilizācijas, veidus, kā sazināties ar tām. Uzzināsi, kā tās
mums – Zemes iedzīvotājiem – palīdz garīgi attīstīties. Mācīsies izprast, kas ir laiks un telpa
un kā to kontrolēt.
Atnāc, lai iepazītu cilvēku–fenomenu, kurš savos 74 gados pēc visiem iespējamiem
testēšanas parametriem atbilst… 35 gadiem, kurš ar savu dzīvi reāli pierāda apziņas
mūžīgumu un milzīgās iespējas, ko sniedz jaunās PSY-IT tehnoloģijas.”

Pirmais seminārs sākas jau 23.maijā. Visa semināru programma aplūkojama Starptautiskās

Profesionālās Dziedniecības akadēmijas mājaslapā.

19.05.2017 Portāls “Orākuls.lv”

http://www.delfi.lv/orakuls/biblioteka/48857545_kas-parvalda-informaciju-tas-parvaldapasauli-riga-notiks-akademika-ignatenko-seminari