„AKVILONA”

STARPTAUTISKĀ PROFESIONĀLĀS DZIEDNIECĪBAS AKADĒMIJA (SPDzA)

2023./2024. māc. g.

Uzņemam studijās visus interesentus bez priekšzināšanām, bez vecuma u.c. ierobežojumiem.

Mūsu Akadēmija ir viena no pirmajām visā pasaulē, kur vienkopus tiek sniegtas tik plašas zināšanas visdažādākajās dzīves jomās.

Dziedniecības fakultāte

Klātienes nodaļā nodarbības notiek:

Dziedniecības centra “AKVILONA”

konferenču zālē, Tērbatas ielā 49/51-1 (durvju kods: 1atslēga3188), Rīgā.

Tālmācības nodaļā nodarbības notiek ZOOM platformā.

Tiek veikts Klātienes nodaļas lekciju videoieraksts, kurās attālināti un aktīvi piedalās arī Tālmācības nodaļas studenti.

Abu nodaļu dalībnieki, kuriem kādreiz nebūs iespējas būt klāt online lekcijām, saņems to videoierakstus.

Pamatprogramma: 2 mācību gadi (septembris – jūnijs).

I kurss: “Izzini un sakārto (izdziedini) pats sevi”;

II kurss: “Savieno teoriju ar praksi. Palīdzi citiem”;

III kurss: Meistarklase – „Kvalifikācijas celšana SPDzA absolventiem”.

Tiek uzdoti mājas darbi, ir jāveic praktiskie darbi, jāsagatavo un jāprezentē Kursa darbs un Diplomdarbs.

Lekcijas I kursam notiek mēneša pirmajā piektdienā (16.00-20.50), sestdienā (9.00-20.15) un svētdienā (9.00-15.30).

Lekcijas II kursam notiek mēneša otrajā piektdienā (16.00-20.50), sestdienā (9.00-20.15) un svētdienā (9.00-15.30).

Lekcijas III kursam notiek mēneša trešajā sestdienā (9.00-20.00) un svētdienā (9.00-15.30).

Pasniedzēji – vadošie Latvijas un pasaules dažādu nozaru speciālisti: dziednieki, psihologi, ārsti u.c.

Uzmanību! Iesniegt dokumentus un iestāties visās SPDzA fakultātēs un nodaļās var visa mācību gada garumā.

Mācību priekšmeti

Dziedniecība, medicīnas pamatzināšanas (anatomija, psihiatrija, fizioloģija un patoloģija) un pirmās palīdzības sniegšana, psiholoģija, psihoterapija, holistika, enioloģija, homeopātija, kosmohumānisms, fitodziedniecība, astroloģija, su-džok, ājurvēda, valeoloģija, ētika, pašregulācija un apziņas izmainītie stāvokļi (meditācija, autogēnais treniņš u.c.), masāža, bioenerģētika, neirolingvistiskā programmēšana, garīgo un reliģisko mācību vēsture, uztura mācība, retorika, aromadziedniecība, biolokācija, dabas dziedniecība, mākslas terapija (mūzika, krāsas) u.c.

Papildus informācija

Akadēmijai ir piešķirts Starptautisks statuss, jo:

1) mūsu lektoru sarakstā ir arī ārzemju speciālisti;

2) vairākums mūsu vietējo pasniedzēju ir ieguvuši lielisku izglītību ārpus Latvijas;

3) Akadēmijas mācību programmu ir apstiprinājusi un uzrauga Vispasaules Profesionālo Dziednieku un Ekstrasensu līgas (World Professional Healers and Psychics League) Padome.

Veiksmīgi pielietojot iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, jūs iegūsiet diplomēta “Eksperta dabas dziedniecības un atveseļošanas metožu jomā“ kvalifikāciju.

Mācoties Akadēmijā, pastāv iespēja iegūt Starptautiskās klases dziednieka un/vai ekstrasensa Sertifikātu.

Apmaksas

 • Iestāšanās maksa.
 • Maksa par lekcijām.

Apmaksa var būt samazināta sakarā ar Akadēmijas sniegto pakalpojumu specifiku. Katra atsevišķa klausītāja gadījumā darbojas individuāli izstrādāta atlaižu sistēma:

 • par katru personu, kura apmeklē studijas Akadēmijā pēc jūsu rekomendācijas, Jūs saņemat atlaidi par mācību maksu 33% apmērā;
 • gadījumos, kad studijas apmeklē divi vienas ģimenes locekļi, katrs studiju apmaksā saņem 33% atlaidi;
 • pensionāri un invalīdi studiju apmaksā saņem 50% atlaidi;
 • ir iespējamas barterattiecības u.c. abpusēji lietderīgi varianti.

Mācību apmaksu var veikt kā personīgi (skaidrā naudā) Rīgā, Tērbatas ielā 49/51-1, “AKVILONĀ”, tā arī ar pārskaitījumu: SIA “AKVILONA”, Tērbatas 49/51-1, Rīgā, LV-1011, Reģ. Nr. 40003462720, PVN reģ. Nr. LV40003462720, A/S SEB BANKA, Kods UNLALV2X, Konta Nr. LV96UNLA0002041469322, Maksājuma mērķis: Par mācībām.

Samaksāt par mācībām var pirms kārtējā semināra vai semināra laikā. Neatkarīgi no apmeklējamo lekciju skaita, studiju apmaksa ir jāveic pilnā apjomā. Personas, kas dažādu apstākļu dēļ nevar ierasties uz semināru, maksu par mācībām pilnā apjomā veic 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc semināra beigām (uz bankas kontu vai personīgi).

Stājoties Akadēmijā, jāiesniedz

(klātienē vai elektroniski):

 • Iesniegums;
 • pase vai ID karte;
 • foto (dokumentiem);
 • izglītību apliecinoši dokumenti;
 • ja ir – pensionāra/invalīda Аpliecība.

Dokumentu iesniegšana un uzziņas:

Dziedniecības centrā “AKVILONA” (SPDzA), Tērbatas ielā 49/51-1 (durvju kods-1), Rīgā.

Darba laiks:

pirmdienās, otrdienās, trešdienās: 9.00-17.00; ceturtdienās, piektdienās: 9.00-20.00.

Tel.: (+371) 67275910; mob.: (+371) 29489221; (+371) 29196664.

E-mail: akvilona@inbox.lv akvilona.lv

Dziedniecības fakultāte

Pasniedzēji un mācību priekšmeti:

ČEVERE Iveta – Kosmohumānisms. Psihoinformacioloģija. Dziedniecība.

DAUGAVIETE Diāna – Medicīna. Uztura mācība.

GALĒJA Iveta – Dziedniecība.

KRUMPANE Ērika – Psihiatrija.

KRŪMA Ilze – Dziedniecība. Masāža.

MORO Viktorija – Dziedniecība. Parapsiholoģija. Bioenerģētika.

NARBUTS Gunārs – Dziedniecība. Reiki.

PEIPIŅŠ Oskars – Dziedniecība. Psiholoģija. Numeroloģija.

PLATENBERGA Lūcija – Dziedniecība.

SALOVA Olga – Akupunktūra: atbilstības minisistēma.

SEGLIŅA Uva – Psiholoģija (Geštaltterapija).

SKRINDA Žanete – Astroloģija. Psiholoģija.

STREĻINA Valentīna – Dziedniecība. Eniomedicīna.

SVIRSKIS Valdis – Garīgo un reliģisko mācību vēsture. Retorika.

ZĀLĪTE Rita – Mākslas terapija.

Starptautiskā Profesionālās Dziedniecības akadēmija

Dziedniecības fakultāte

Nodarbību datumi

I kurss

2023. gads

15., 16., 17. septembris

6., 7., 8. oktobris

3., 4., 5. novembris

1., 2., 3. decembris

2024. gads

5., 6., 7. janvāris

2., 3., 4. februāris

1., 2., 3. marts

5., 6., 7. aprīlis

10., 11., 12. maijs

7., 8., 9. jūnijs

II kurss

2023. gads

8., 9., 10. septembris

13., 14., 15. oktobris

10., 11., 12. novembris

8., 9., 10. decembris

2024. gads

12., 13., 14. janvāris

9., 10., 11. februāris

8., 9., 10. marts

12., 13., 14. aprīlis

17., 18., 19. maijs

14., 15. jūnijs

16. jūnijs – SPDzA izlaidums.