Aleksejs (Alberts) Venedikta d. Kloss-Ignatenko (dzimis 1943. gada 4. martā Ukrainā) – filosofijas, bioloģisko un energoinformācijas zinātņu grand-doktors. Starptautiskās drošības zinātņu grand-doktors, Vispasaules Norīkotās universitātes, Starptautiskās un Eiropas Informatizācijas akadēmijas (ANO asociētā biedre) pilns profesors, psihoinformacioloģijas katedras vadītājs, Starptautiskās Fundametālās Apmācības universitātes profesors (Oksfordas izglītības sistēmā).

Akadēmiķis Ignatenko ir zinātnieks-kosmists, aktīvs sabiedrisks darbinieks un apgaismotājs ar pasaulē zināmu vārdu. Viņš ir veicis ievērojamu ieguldījumu Pasaules Sabiedrības garīgi tikumiskās informatizācijas attīstībā, un ir Kosmohumānistiskās mācības pamatlicējs, kā arī izveidojis pamatus jauniem zinātniskiem virzieniem: kosmoeniopsiholoģija, psihoinformacioloģija, kosmoenioufoloģija, kosmoeniomedicīna, kosmoeniomāksla, kosmoeniopedagoģija, kosmoeniosports u.c.

Viņa dzīves mērķis – radīt vienotu un nedalāmu Zelta Laikmeta Kosmohumānistisku Civilizāciju, garīgi augsti attīstītu, intelektuālu un fiziski veselu,  ar ģeniālām spējām apveltītu ļaužu civilizāciju, kas nes sevī Mīlestības, Labestības un Gaismas filosofiju un dzīvo pēc Tēva Radītāja Kosmosa Likumiem.

Viņam piemīt fenomenālas psihoenergo-informatīvas spējas:

 • distancēta klimata regulēšana (mākoņu izkliedēšana un koncentrēšana, dūmu un smoga neitralizēšana, gaisa temperatūras regulēšana);
 • sarežģītu dzīves situāciju prognozēšana un pārorientācija;
 • distancēta (neatkarīgi no attāluma) cilvēku orgānu un sistēmu atveseļošana;
 • distancēts psihoenergoinformatīvs darbs ar sportistiem un komandām;
 • distancēts darbs personības, kolektīva, valsts psihoinformatīvās aizsardzības radīšanā;
 • redzes un dzirdes eidētisms (patur prātā 150 un vairāk skaitļu), ilglaicīga atmiņa (kalendāri pirms 10 000 gadiem);
 • kontakts apziņas līmenī ar 48 Ārpuszemes Civilizācijām, informatīvajiem laukiem un Visuma Piramīdu (no 1991. gada viņu māca Smalkmateriālo Pasauļu Garīgie Skolotāji);
 • bezkontakta energoinformatīvais Kung-Fu sitiens (10 metru attālumā no cilvēka notriec viņu no kājām);
 • distancēta parapsiholoģisko spēju apgūšanas apmācība citiem;
 • distancēts psihoenergoinformatīvs darbs sociālo kataklizmu novēršanā valstīs un reģionos.

Profesors Alberts Ignatenko ir vairāk nekā 36 Starptautisku kongresu, simpoziju un Starptautisku Salonu dalībnieks, kā arī vairāk nekā 500 zinātnisku publikāciju un piecu monogrāfiju autors:

 • “Как стать феноменом?” – Киев, 1991 г., Москва, 1992 г., Бухарест, 1993 г., Рига, 2009 г.
 • “Азбука экстрасенса” – Луцк, 1993 г., Бухарест, 1994 г.
 • “Источники здоровья”– Луцк, 1993 г.
 • “Школа жизни”– Прага, 1998 г.
 • “Методические пособие к школам Проекта “Формирование Человека и Космогуманистической цивилизации Золотой Век – экология Души, Земли и Космоса” – Днепропетровск, 2001 г.

Par viņa zinātnisko, sabiedrisko un apgaismotāja darbību iznākušas vairāk nekā 800 publikācijas pasaules literatūrā un presē, uzņemtas 27 populārzinātniskas filmas. Viņš ir piedalījies vairāk nekā 70 televīzijas un radio pārraidēs 22 Pasaules valstīs. Albertu Ignatenko pazīst kā Nākotnes Cilvēku.

Akadēmiķis Alberts A. KLOSS-IGNATENKO:

Mani mīļie Zemes iedzīvotāji, mūsu Civilizācija ir iegājusi Ūdensvīra laikmetā – Mīlestības, Labestības un Gaismas laikmetā. XXI gadsimts ir garīgi informatīvas Civilizācijas gadsimts, kurā apvienosies zinātne, māksla, filosofija un reliģija. Tas veicinās jaunas, Zelta Laikmeta Zemes iedzīvotāju Civilizācijas Kosmohumānistiskās Kultūras rašanos.

Senie filosofi ir teikuši: “Iepazīsti sevi, un tu iepazīsi pasauli”. Kosmoeniopsiholoģijas zinātne sekmīgi risina personības pašizpētes, pašpilnveidošanās un pašrealizācijas problēmu.

Savukārt, mūsdienu filosofi apgalvo: “Kam pieder informācija, tam pieder Pasaule.” Kosmohumānistiskā Mācība, tās zinātnes un ekoloģiski tīrās metodikas profesionāli risina jautājumu par darbu ar pozitīvo informāciju visās darbības sfērās – Cilvēces, Zemes un Kosmosa labā. Šis nākotnes redzējums vairs nav tikai ideālistiska ilūzija – tas ir balstīts uz zināšanām par Mikro- un Makrokosma savstarpējo saistību, kā arī uz Cilvēces Kosmohumānistiskās Evolūcijas zinātnisku izpēti.

Kosmohumānistiskā ētika

“Mēs – Kosmosa un planētas Zeme bērni, ceļveži Zināšanu okeānā, kas plešas mūsu priekšā un aiz mums, stājoties uz garīguma ceļa, mēs ar godu noiesim to līdz galam. Vienmēr un visur mēs veicināsim Mieru un sargāsim cilvēku Civilizāciju uz Zemes un Kosmosā, sekmēsim Cilvēces garīgo un tikumisko atdzimšanu, sniegsim vispārēju palīdzību cietējiem un tiem, kas jūt vajadzību pēc mums, dzīvosim mierā un saskaņā ar sevi un apkārtējiem, nepārtraukti izzinot sevi, Esamības Jēgu un Augstāko Patiesību, Augstāko Saprātu – Radītāju.

“Un iepazīsiet Patiesību, un Patiesība darīs Jūs brīvus.” (Jāņa 8:32).

Lai palīdz mums šajā cildenajā darbā Radītājs un Viņa Debesu Skolotāju Hierarhija!

Čehijas Informacioloģijas akadēmija, Starptautiskais labdarības fonds “XXI gadsimta Cilvēka sagatavošana”, Sibīrijas Kultūras un žēlsirdības fonds “FokuMis”, Sociālo programmu ražošanas asociācija un Kosmohumānistiskā Kustība aicina sadarboties organizācijas, radošos kolektīvus, zinātniekus, uzņēmējus un visas ieinteresētās personas, lai īstenotu Kosmohumānistisko Projektu – “Zelta Laikmeta – Dvēseles, Zemes un Kosmosa ekoloģijas – cilvēka un Kosmohumānistiskās civilizācijas veidošana””.

PROFESORA A. IGNATENKO KNOW-HOW

Cienījamās dāmas un godātie kungi!

Atļaujiet Jūs iepazīstināt ar principiāli jaunu pakalpojumu sfēru, kas veicina organisma atjaunošanu, dvēseles un ķermeņa atveseļošanu, un spēju atklāšanu.

Mūsu centrs „Mūžīgas Jaunības Matrice” piedāvā saviem klientiem visjaunāko organisma atjaunināšanas un atveseļošanas tehnoloģiju pēc psihoinformacionālās medicīnas Grand doktora, filosofijas Grand doktora, bioloģijas zinātņu doktora, profesora Alberta A. Kloss-Ignatenko unikālajām metodikām, kurām nav analogu pasaules praksē. Šīs metodikas ir aprobētas (tai skaitā – uz sevis) un tiek veiksmīgi pielietotas Alberta A. Kloss-Ignatenko praksē no 1963. gada.

MĒDZ TEIKT: VESELĪBA NAV NOPĒRKAMA. MĒS APGALVOJAM: VAJAG IEGULDĪT VESELĪBĀ, UN REZULTĀTS KĻŪS ACĪMREDZAMS!

30 gadi

50 gadi

69 gadi

 V. Štolova (Prāga) – 98 gadi

V. Štolova (Prāga) – 103 gadi

Nezin kāpēc ir pieņemts domāt, ka veselība tiek dota uz visu mūžu. Bet, ar laiku, nerūpējoties par veselību, mēs to zaudējam. Ar vecumu mēs sākam slimot. Sūdzamies par caurvējiem, sliktu ekoloģiju, Saules aktivitāti, asinsspiedienu un citām lietām.

Visa mūža garumā mēs daudz strādājam, saņemam lielu naudu, iegūstam materiālas vērtības (mašīnas, jahtas; dzīvokļus utt.) un nepievēršam uzmanību tam, kā zūd veselība, kas ir mūsu organisma visvērtīgākais resurss. Vai labklājībai ir izredzes sagādāt mums prieku, ja trūkst veselības un iespējas piekopt aktīvu dzīvesveidu? Atbilde ir acīmredzama – NĒ!

IESPĒJAMS, IR VĒRTS AIZDOMĀTIES PAR TO UN SAPRĀTĪGI INVESTĒT PILNVĒRTĪGAS VESELĪBAS, MŪŽĪGAS JAUNĪBAS UN AKTĪVAS ILGMŪŽĪBAS IEGŪŠANĀ?

Strādājot ar pacientu, profesors Ignatenko pielieto visspēcīgākās domāšanas programmas ar- un bez kontakta, koriģē, harmonizē un atjauno (ja ir nepieciešams, mainot ģenētisko kodu) visas organisma sistēmas molekulārajā, atomu un subatomu (kvarku) līmeņos, kā arī atklāj superspējas veiksmīgai un laimīgai dzīvei.

PASAULES ATZINĪBA

Psihoinformacionālās tehnoloģijas saņēma Starptautisku atzinību, ieguva četras Grand-Prix Tokijā,. Sofijā, Briselē un Tulūzā, kā arī kļuva par Ordeņa un astoņu zelta medaļu laureātēm Starptautiskos Salonos Briselē, Maskavā, Pitsburgā, Sofijā, Dubajā, Johanesburgā (2000.-2002.).

                                       

Starptautiskā Informacioloģijas akadēmija
Starptautiskais Labdarības fonds
“XXI gadsimta cilvēka sagatavošana”

prezentē patiesi unikālu projektu, kurš starptautiskajos intelektuālajos salonos
ir jau ieguvis 9 zelta medaļas un 3 Grand Prix:

“Radītāja Zelta Laikmeta – Dvēseles, Zemes un Kosmosa ekoloģijas – cilvēka un Kosmohumānistiskās civilizācijas veidošana”

Projekta autors: ALBERTS IGNATENKO /Beļģija – Ukraina/

akadēmiķis, Briseles Karaliskās universitātes asociētais profesors, filosofijas grand-doktors, bioloģisko un eniozinātņu doktors, starptautiskā konkursa „Pasaules informaciologu elite” laureāts, M. Lomonosova vārdā nosauktās prēmijas laureāts zinātnes un izglītības jomā.

Kosmohumānisms – ceļš uz laimīgu un ilgu mūžu.

“Subinformacions – Trešās Tūkstošgades psiho-informatīvā tehnoloģija.”

“Pasaules sabiedrības elites sagatavošanas neverbālās u.c. metodes.”

”Cilvēka iekšējo rezervju attīstīšanas un izmantošanas kompleksā ekspresmetode.”

Programma ir jau atzīta 26 pasaules valstīs!

www.albertignatenkoprof.com

https://newgoldenage.org/

AKADĒMIĶA A. IGNATENKO

KOSMOHUMĀNISTISKĀS PSIHOINFORMATĪVĀS NĀKOTNES CILVĒKA VEIDOŠANAS TEHNOLOĢIJAS

Mērķtiecīgs zinātniskais darbs praktiskās eniopsiholoģijas jomā ļāvis profesoram Albertam Ignatenko pirmo reizi pasaules pedagoģiskajā, medicīniskajā, psiholoģiskajā un sporta praksē izveidot, aprobēt un ieviest zinātnisku, kvalitatīvi jaunu KOMPLEKSU KOSMOENIOPSIHOLOĢISKU PIEEJU CILVĒKA REZERVES IESPĒJU ATTĪSTĪŠANAI UN IZMANTOŠANAI. Viņa koncepcija balstīta uz dziļu cilvēka izpēti, izzinot to kā sarežģītu FIZIKO-ENERGO-INFORMATĪVĀS apziņas sistēmu, kurai piemīt kosmo-planetāra daba. Savā doktora disertācijā energoinformatīvo zinātņu jomā viņš zinātniski pamatojis un parādījis sporta modeli, kā reāli pielietot universālās Zelta Laikmeta zinātņu ekspresmetodoloģijas (intelektuālās tehnoloģijas) visās Cilvēka darbības sfērās, nenodarot kaitējumu veselībai. Kosmoeniopsiholoģiskā pieeja, tās metodoloģija un Zelta Laikmeta zinātnes guva starptautisku atzinību, tika iegūtas trīs “Grand Prix” Tokijā, Sofijā un Briselē, kā arī septiņas Zelta medaļas starptautiskajos salonos Briselē, Maskavā, Pitsburgā, Sofijā, Dubajā (2000.-2001.g.).

Savas ilggadējās darbības laikā zinātnieks veicis ievērojamu daudzumu zinātnisko pētījumu parapsiholoģijas jomā – gan laboratorijas apstākļos, gan arī klausītāju auditorijās. Profesors Ignatenko veicis virkni zinātnisku eksperimentu saistībā ar pozitīvas informācijas telepātisku pārraidīšanu un uztveršanu. Viņš ir pētījis un pilnveidojis neverbālās distancētās (lielā attālumā) psihoenergoinformatīvās programmēšanas praktiskās metodikas dažādās darbības sfērās un ieguvis teicamus rezultātus (93-97%) rīkotajos eksperimentos universitātēs, zinātniskās pētniecības institūtos, laboratorijās, kultūras un sporta centros Odesā, Ļvovā, Čerkasos, Harkovā, Doņeckā – 1963.-1975.g., Kijevā, Maskavā, Minskā, Brestā, Birštonasā, Tomskā, Sofijā, Bukarestē – 1976.-1990.g., Budapeštā, Minhenē, Filadelfijā, Ņujorkā – 1991.g., Tokijā, Varšavā, Omskā – 1992.g.., Bangkokā, Berlīnē, Kairā, Stambulā, Atēnās – 1993.g., Sanktpēterburgā, Novosibirskā, Kišiņevā, Maskavā, Bratislavā, Prāgā, Madridē, Romā, Ķelnē, Diseldorfā, Londonā, Briselē – 1994.-2001.g.

No 1991. līdz 2000. gadam profesora Ignatenko neverbālās psihoinformatīvās tehnoloģijas veiksmīgi tika izmantotas daudzās valstīs prezidenta vēlēšanu laikā ar augstu ticamības rezultātu. Šīs tehnoloģijas priekšvēlēšanu kampaņas laikā ļāva minimālos termiņos sagatavot līderi un viņa komandu, prognozēt un modelēt vajadzīgo situāciju, veidot psihoinformatīvo aizsardzību, veikt sociuma distancēto programmēšanu (pārorientāciju) saskaņā ar līdera uzdoto (pozitīvo) programmu un sasniegt konkrētu rezultātu.

No 1998. līdz 2001. gadam, lielas Rietumeiropas firmas ietvaros, profesors Ignatenko aprobēja daudzas sarežģītas distancētas psihoenergosuģestīvās tehnoloģijas, kas veicināja un sekmēja firmas darbinieku atbrīvošanos no negatīvām emocijām un stresa, attīstīja radošu garu, mazināja nogurumu, palīdzēja atbrīvoties no kaitīgiem ieradumiem, samazināja saslimšanu un uzlaboja darba kvalitāti. Šīs tehnoloģijas sekmēja arī savstarpēji izdevīgu līgumu daudzumu un peļņas palielināšanos.

Par ilggadēju un auglīgu darbu profesoram A. Ignatenko piešķirti goda nosaukumi:

 • Omskas Mākslas festivāla laureāts – 1988. g.
 • Zelta medaļas “1991. gada labākais Eiropas dziednieks” laureāts – par netradicionālu oriģinālu metodiku izmantošanu alternatīvās medicīnas jomā (apbalvojumu pasniedza UNESCO alternatīvās medicīnas profesors doktors Pīters Zahers (Vācija)).
 • “Jakova Gaļperina prēmijas par izciliem nopelniem tradicionālās (tautas) medicīnas attīstības jomā” laureāts – 1993. g.
 • “Svētā Jāņa Jeruzālemes Hospitālistu Maltas un Rodosas Visuma bruņinieku ordeņa” komandors – no 1996. g.
 • “Anžū Karaliskā nama Zelta Zvaigznes” kavalieris – 1996. g.
 • “Vladimira Vernadska prēmijas par izciliem sasniegumiem un novatoriskiem darbiem energoinformatīvo zinātņu jomā” laureāts – 1997. g. piešķirts nosaukums “Labākais Krievijas dziednieks bioenergoterapijas un prognozēšanas virzienā” – 1998. g.
 • Starptautiskā Informatīvi Ekoloģiskā Parlamenta piešķirts Personālais Tituls “Pasaules zinātnes un izglītības Lielais Maģistrs” – Monreāla – Maskava, 1998. g.
 • Starptautiskā konkursa “Pasaules Informaciologu elite” laureāts – 1998. g.
 • “Franča Kafkas vārdā nosauktās Zelta Medaļas” laureāts – Prāga, 1999. g.
 • Par radošu un izglītojošu darbību apbalvots ar “Masarika vārdā nosaukto Zelta Medaļu” – Prāga, 1999. g.
 • Iesvētīts Svētā Konstantīna Lielā Ordeņa bruņinieku kārtā – Prāga, 1999. g.
 • Ordeņa “Zinātne, Izglītība, Kultūra” par izciliem sasniegumiem un jaunrades darbiem energoinformatīvo zinātņu, eniopsiholoģijas un tradicionālās (tautas) medicīnas jomā Kavaliera Zīmes laureāts – Brisele – Maskava, 1999. g.
 • Slovākijas Republikas prezidenta Rūdolfa Šustera kunga apbalvojums ar viņa vārdā nosaukto Piemiņas sudraba medaļu – Bratislava, 2000. g.
 • Ordeņa “Zinātne, Izglītība, Kultūra” par nemitīgu darbu Cilvēces garīgajā vienošanā Komandora Zīmes laureāts – Brisele – Maskava, 2000. g.
 • Starptautiskā izgudrojumu salona Briselē “Brussels Eureka 2000” Zelta medaļas par psihoenrgosuģestīvo metodiku profesionālu sportistu sagatavošanā laureāts.
 • Starptautiskā salona Tokijā “World Genius Concention 2000” “Grand Prix” par autorprojekta “Zelta Laikmeta – Dvēseles, Zemes un Kosmosa ekoloģijas – cilvēka un Kosmohumānistiskas civilizācijas veidošana” īstenošanu un darbu globālajā informatizācijā ieguvējs – Tokija (Japāna), Sofija (Bulgārija).
 • Pirmā starptautiskā informāciju un investīciju salona Zelta medaļas par Kosmohumānistiskās Mācības un zinātnisko novirzienu “Kosmopsihoenergosuģestoloģija”, “Kosmoenioufoloģija” un “Kosmoeniopsiholoģija”, kas izveidojuši jaunu cilvēka apziņas modeli, radīšanu laureāts – Maskava, 2001. g.
 • Pirmā starptautiskā inovāciju un investīciju salona Zelta medaļas par programmu “Pasaules sabiedrības elites sagatavošana”, “Zemes genofonda saglabāšana” un to īstenošanas metodiku izstrādi laureāts – Maskava, 2001. g.
 • Slovākijas Republikas prezidenta Rūdolfa Šustera kunga apbalvojums ar viņa vārdā nosaukto Piemiņas sudraba medaļu – Bratislava, 2001. g.
 • IV Starptautiskā ražošanas īpašuma Salona “Arhimeds-2001” Zelta medaļas par kvalitatīvi jaunu ekspresmetodi “Cilvēka harmoniskā attīstīšanā un viņa rezerves iespēju izmantošanā” laureāts – Maskava, 2001. g.
 • Starptautiskā Salona INPEX-XVII Zelta medaļas par cilvēka atveseļošanas, atjaunošanas un aktīvā mūža pagarināšanas programmas izstrādi laureāts – Pitsburga, 2001. g.
 • Starptautiskā Salona EURO INTELLECT Zelta medaļas par darbu pasaules sabiedrības globālā garīgi tikumiskā informatizācijā laureāts – Sofija, 2001. g.

STARPTAUTISKI ATZĪTS!

Akadēmiķa Alberta IGNATENKO

personālais soliton – informacionālais HARMONIZĀTORS

Harmonizātori ir viens no supermūsdienīgākajiem pamatinstrumentiem organisma atjaunošanas ceļā. Tās ir jaunās paaudzes ierīces, kas efektīvi darbojas molekulārajā, atomu un subatomu līmenī. Tās ir iebūvētas divās speciālās daliņu – vibrācionālās kartiņās (A un B), kas satur visus cilvēka apziņas energo-informācijas parametrus, kuri tiek nolasīti un nostiprināti ar bioinformācijas ģeneratora (BIĢ) palīdzību.

Kartiņa A satur visus mūsu Visuma energoinformacionālos parametrus.

Kartiņa B satur cilvēka apziņas sistēmas uzbūves, attīstīšanas un pilnveidošanas Likumus.

Cilvēks un harmonizātora kartiņas strādā unisonā, kā kamertoņi, kas noskaņoti uz vienu vibrāciju frekvenci. Atliek iesist pa vienu kamertoni ar speciālu āmuriņu, un kopā ar to rezonē (skan) citi. Atšķirībā no kamertoņiem, darba laikā ar harmonizātora kartiņām, mentāli strādā cilvēka Dvēsele (apziņa un virsapziņa).

Strādājot ar harmonizātoru domās, bez šķēršļiem tiek nodrošināta milzīga daudzuma pozitīvo informacionāli – enerģētisko plūsmu ienākšana cilvēka organismā, kuras ir nepieciešamas pilnvērtīgai dzīvības procesu norisei.

Tas ļauj novērst novecošanas procesu, rada unikālu atjaunošanās efektu, kā arī veicina cilvēka resursu vispārēju atklāšanu.

Izmantojot harmonizātoru, cilvēka organismā (fiziskais ķermenis uz 70-80% sastāv no ūdens) rodas pozitīvas emocijas, mīlestības un labsirdīguma stāvoklis, kas veicina endorfīnu – “laimes hormonu” izstrādi, kuri uzlabo asins formulu un atjauno organismu.

Cilvēka domu ietekme uz ūdeni, ar turpmāko sasaldēšanu un ledus kristālu veidošanu, apstiprina, ka katra cilvēka doma ir materiāla. Eksperimentus veica zinātnieki Masaru Emoto Japānā un Alberts Ignatenko Ukrainā.

Sākot no 2000. gada, ar mūsu harmonizātoriem strādā pasaules elite.

Prof. Alberts A. KLOSS-IGNATENKO:

Vingrinājumi mugurkaulam un ieteikumi veselīgam dzīvesveidam

/katrs vingrinājums jāizpilda 10 reizes/

 1. (Sākuma stāvoklis (S.s.)) – nogulties uz muguras, kājas saliektas ceļgalos. Labo ceļgalu ar abām rokām pievilkt pie kreisā pleca.
 2. Analoģisks vingrinājums – kreiso ceļgalu pievilkt pie labā pleca.
 3. S.s. – tas pats. Vienlaicīgi abus ceļgalus pievilkt pie vairogdziedzera zonas.
 4. S.s. – guļot uz vēdera, abas rokas satvērienā ar delnu augšpusi novietot uz jostas vietas. Taisnu labo kāju maksimāli pacelt uz augšu.
 5. S.s. – tas pats. Taisnu kreiso kāju maksimāli pacelt uz augšu.
 6. S.s. – guļot uz vēdera, roku delnas novietot tā, lai pirkstu galiņi būtu plecu līmenī. Ar rokām pacelt rumpi uz augšu, maksimāli liecoties viduklī.
 7. S.s. – stāvus, rokas nolaistas. Ar zodu pieskarties labajam plecam, aprakstīt pusapli (ar maksimālu atliecienu atpakaļ) pie kreisā pleca. Pēc tam – atpakaļ.
 8. S.s. – stāvus, rokas nolaistas, kakls taisns. Pagriezt galvu maksimāli pa kreisi. Atgriezties S.s. Pēc tam – pa labi un S.s.
 9. S.s. – stāvus, kājas kopā. Ar kreiso roku atbalstīties pret krēsla atzveltni. Apļot taisnu labo kāju pulksteņa rādītāja virzienā, pēc tam – pretējā virzienā.
 10. S.s. – tas pats. Ar labo roku atbalstīties pret krēsla atzveltni. Apļot taisnu kreiso kāju pulksteņa rādītāja virzienā, pēc tam – pretējā virzienā.
 11. Vibrovingrošana. (S.s. – guļot uz muguras, vienlaicīgi vertikāli paceļot rokas un kājas. Vienlaicīgi vibrēt (purināt) tās 20-30 sekundes. Dienas laikā sasniegt kopējo laiku 7-10 minūtes.
 12. Optimālais elpošanas režīms: 1.5 sekundes – ieelpa, 1.5 sekundes – aizturēt elpu, izelpa – 1.5 sekundes, pabeigt izelpu – 0.5 sekundes. Dienas laikā sasniegt kopējo optimālas elpošanas laiku 10-20 minūtes.
 13. Ēšana. Dzert škidrumu 40-50 minūtes pirms ēšanas. Ēšanas laikā – neuzdzert. Pēc 50 minūtēm var dzert. Vēlams pieturēties pie dalītā uztura principiem. Nelietot kafiju un šokolādi.
 14. Dzīvot ar pozitīvām emocijām. Neskatīties asa sižeta filmas.
 15. Pirms miega – pašiedvesma. Domās trīs reizes, mehāniski, nedomājot par to, pateikt frāzi: “Es kļūstu veselāks (-āka) un jaunāks (-āka).”

Alberta IGNATENKO tikšanās ar Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentu, akadēmiķi, profesoru Jāni Stradiņu un viņa vietnieku – 2001.g.

Dziedniecības centrs AKVILONA šo A. Klosa-Ignatenko mini-book latviešu valodā laida klajā 2014. gada maijā.