STARPTAUTISKĀ PROFESIONĀLĀS DZIEDNIECĪBAS AKADĒMIJA (SPDzA)
visa gada garumā uzņem klausītājus PSIHOINFORMACIOLOĢIJAS fakultātes I kursā

Uzņemam studijās visus interesentus bez priekšzināšanām, bez vecuma u.c. ierobežojumiem.
Pasniedzēji – vadošie Latvijas un pasaules Kosmohumānisma Mācības speciālisti: dziednieki, psihologi, pedagogi, ārsti u.c.
Veiksmīgi pielietojot iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, jūs iegūsiet diplomēta Psihoinformaciologa kvalifikāciju, ar tiesībām gan praktizēt šajā jomā, gan pasniegt.

Par programmu

Mācību priekšmeti

Kosmohumānisms, Psihoinformacioloģija, Eniodziedniecība, Subinformatīvā psihoterapija, Kosmopsihoenergosuģestoloģija, Kosmoenioufoloģija, Kosmoeniopsiholoģija, Psihoenergohologrāfija, Enioekoloģija, Eniomāksla, Valeoloģija, Rehabilitoloģija, Eniosports, Eniomedicīna, Enioģenētika, Eniopedagoģija, Retorika, Enioekonomika u.c. 

Mācību uzdevumi un virzieni:

 •  pašizpēte, personības potenciālo iespēju pašpilnveidošana un maksimāli pilnīga īstenošana;
 • Zemes iedzīvotāju garīgā, intelektuālā, psihofiziskā līmeņa paaugstināšana un viņu spēju attīstīšana;
 • apgūt metodikas, kā visu veidu negatīvo informāciju, ko saņem cilvēks, transformēt pozitīvajā;
 • sasniegt visaptverošu visa piedotspēju (aizmirst visus negatīvos vēsturiskos notikumus, jo tie bloķē valstu un tautu evolūcijas procesu), iemācīties uz ļauno atbildēt ar labo;
 • izslēgt jebkāda veida cīņu, vardarbību, fanātismu, rasismu, fizisko un garīgo paverdzināšanu, melus, krāpšanu un nodevību, kā arī dažādu formu negatīvas informācijas izmantošanu plašsaziņas līdzekļos un sadzīvē;
 •  likt pamatus patiesai demokrātijai, humānismam (ar brīvas izvēles tiesībām), savstarpējai sapratnei un iecietībai, saprātīgumam un izlīgumam, mīlestībai un labestībai, gudrībai un sirdsapziņai, līdzjūtībai un žēlsirdībai;
 •  Zemes iedzīvotāju genofonda saglabāšana, aktīvās dzīves paildzināšana un “jaunības un aktīvas ilgmūžības noslēpuma” atklāšana;
 •  jaunas kultūras un bezkonfliktu sabiedrības radīšana u.c.

Apmācību vieta

Lekcijas notiek Tērbatas ielā 49/51-1 (d.kods-1), Rīgā, un paralēli – arī ZOOM platformā: mēneša trešajā piektdienā, sestdienā un svētdienā.

Uzņemšana

Pieteikuma anketu var lejuplādēt un aizpildīt šeit (29.00 KB) (24.00 KB)
Stājoties Akadēmijā, jāiesniedz sekojoši dokumenti:
Ø   iesniegums.
Jāuzrāda personas apliecinoši dokumenti:
Ø  pase vai ID karte;
Ø  izglītību apliecinoši dokumenti;
Ø  ja ir – pensionāra/invalīda Аpliecība.

Dokumentu iesniegšana un uzziņas (personīgi)

Dziedniecības centrā “AKVILONA”, Rīgā,
Tērbatas ielā 49/51-1 (durvju kods-1),
Darba laiks:
pirmdienās, otrdienās, trešdienās 9.00-17.00,
ceturtdienās, piektdienās 9.00-20.00.
Tel.: +371-67275910; mob. +371-29196664, +371-29489221.
www.akvilona.lv  E-pasts: akvilona@inbox.lv

Apmaksas

 • Iestāšanās maksa.
 • Maksa par lekcijām.

Apmaksa var būt samazināta sakarā ar Akadēmijas sniegto pakalpojumu specifiku. Katra atsevišķa klausītāja gadījumā darbojas individuāli izstrādāta atlaižu sistēma:

 • par katru personu, kura apmeklē studijas Akadēmijā pēc jūsu rekomendācijas, jūs saņemat atlaidi par mācību maksu – 33% apmērā;
 • gadījumos, kad studijas apmeklē divi vienas ģimenes locekļi, katrs studiju apmaksā saņem – 33% atlaidi;
 • pensionāri un invalīdi studiju apmaksā saņem – 50% atlaidi;
 • ir iespējamas barterattiecības u.c. abpusēji lietderīgi varianti.

Mācību apmaksu var veikt kā personīgi (skaidrā naudā) Rīgā, Tērbatas ielā 49/51-1, “AKVILONĀ”, tā arī ar pārskaitījumu.

Samaksāt par mācībām var pirms kārtējā semināra vai semināra laikā. Neatkarīgi no apmeklējamo lekciju skaita, studiju apmaksa ir jāveic pilnā apjomā. Personas, kas dažādu apstākļu dēļ nevar ierasties uz semināru, maksu par mācībām pilnā apjomā veic 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc semināra beigām (uz bankas kontu vai personīgi).

Psihoinformacioloģijas pamatus ir izveidojis prof. Alberts A. Kloss-Ignatenko. Starptautiskās Profesionālās Dziedniecības akadēmijas Mācību programma bāzējas uz šīs zinātnes teorijas un prakses pamatiem.

Prof. Alberts A. KLOSS – IGNATENKO (dzimis 1943 .gada 4. martā Ukrainā) – filosofijas, bioloģisko un energoinformācijas zinātņu grand-doktors, Starptautiskās drošības zinātņu grand-doktors, Vispasaules Norīkotās universitātes, Starptautiskās un Eiropas Informatizācijas akadēmijas (ANO asociētā biedre) pilns profesors, psihoinformacioloģijas katedras vadītājs, Starptautiskās Fundamentālās Apmācības universitātes profesors (Oksfordas izglītības sistēmā).

Akadēmiķis Alberts (Aleksejs) A. KLOSS – IGNATENKO  ir zinātnieks-kosmists, aktīvs sabiedrisks darbinieks un apgaismotājs ar pasaulē plaši zināmu vārdu. Viņš ir veicis ievērojamu ieguldījumu Pasaules Sabiedrības garīgi tikumiskās informatizācijas attīstībā un ir Kosmohumānistiskās mācības pamatlicējs, kā arī izveidojis pamatus jauniem zinātniskiem virzieniem: kosmoeniopsiholoģija, psihoinformacioloģija, kosmoenioufoloģija, kosmoeniomedicīna, kosmoeniomāksla, kosmoeniopedagoģija, kosmoeniosports u. c.

IESPĒJAMS, IR VĒRTS AIZDOMĀTIES PAR TO UN SAPRĀTĪGI INVESTĒT PILNVĒRTĪGAS VESELĪBAS, MŪŽĪGAS JAUNĪBAS UN AKTĪVAS ILGMŪŽĪBAS IEGŪŠANĀ?

Strādājot ar pacientu, profesors Ignatenko pielieto visspēcīgākās domāšanas programmas ar- un bez kontakta, koriģē, harmonizē un atjauno (ja ir nepieciešams, mainot ģenētisko kodu) visas organisma sistēmas molekulārajā, atomu un subatomu (kvarku) līmeņos, kā arī atklāj superspējas veiksmīgai un laimīgai dzīvei.

PASAULES ATZINĪBA

Psihoinformacionālās tehnoloģijas saņēma Starptautisku atzinību, ieguva četras Grand-Prix Tokijā,. Sofijā, Briselē un Tulūzā, kā arī kļuva par Ordeņa un astoņu zelta medaļu laureātēm Starptautiskos Salonos Briselē, Maskavā, Pitsburgā, Sofijā, Dubajā, Johannesburgā (2000.-2002.).