Atveram jaunu lappusi mūsu sadarbībā ar www.akvilona.lv apmeklētājiem un interesentiem. Mēs nolēmām regulāri organizēt un piedāvāt jūsu uzmanībai dažādus konkursus, kuru tematika būs tuva dziedniecībai, ezotērikai, parapsiholoģijai un citām “smalkās pasaules” jomām, kurās ir vēl tik daudz neizpētīta. Jā! Konkursu uzvarētājiem ir paredzētas arī balvas. Aiziet!

Konkurss “Un tad es noticēju dziedniecībai”

Dziedniecības centra “AKVILONA” nākamajā konkursā var piedalīties pilnīgi visi. Lūgums uzrakstīt nelielu aprakstu par to, kā notika jūsu pirmā iepazīšanās ar dziedniekiem, zintniekiem, vārdotājiem u.c., pēc kuras pamanījāt un sajutāt reālu rezultātu. Un no tā brīža patiesi noticējāt dziedināšanas brīnumam!!! Iespējams, jau pēc viena-diviem seansiem kāds no jums (vai tuviniekiem) vairs neraustīja valodu un nečurāja gultā, bet kāds, piemēram, nometa malā jau līdz kaklam apnikušo kaitīgu ieradumu un pamanīja, ka ātri vien pazuda roze un arī bezmiegs. Bet varbūt pēc kādas bioenerģētiskās procedūras tika veiksmīgi ieņemts bērns?! Tekstā varat minēt notikušā aptuveno gadu un arī konkrētā speciālista vārdu un uzvārdu. Ja ir nepieciešams, varat konkrēti aprakstīt, kādas pavisam parastas (jeb arī neparastas un pat visai dīvainas!) darbības (rituālus) veica dziedinātājs.

Konkursā uzvarējušā apraksta autors saņems balvu – tiesības izvēlēties un apmeklēt (klātienē jeb ZOOM platformā) jebkuras piecas lekcijas no mūsu Starptautiskās Profesionālās Dziedniecības akadēmijas (SPDzA) lekciju saraksta. Trīs autori – otrās vietas ieguvēji – saņems tiesības izvēlēties un apmeklēt (klātienē jeb ZOOM platformā) jebkuras trīs lekcijas no mūsu SPDzA lekciju saraksta. Bet pieci trešās vietas ieguvēji saņems tiesības izvēlēties un apmeklēt (klātienē jeb ZOOM platformā) jebkuru vienu lekciju no mūsu SPDzA lekciju saraksta. Mācības notiek septembrī-jūnijā.

Līdz 2024. gada 21. aprīlim savus uzrakstītus gara darbus personīgi atnesiet uz Tērbatas 49/51-1 (d.kods-1) vai sūtiet mums ar piebildi – KONKURSAM – uz E-pastu: akvilona@inbox.lv

Konkursa rezultātus apkoposim līdz 1. maijam. Jūsu personiskie dati netiks publiskoti, ja vien paši to rakstiski lūgsiet jeb atļausiet darīt. Konkursā uzvarējušos stāstus ar jūsu atļauju publicēsim majaslapā: akvilona.lv 7. maijā. Un noteikti sāksies kāds jauns konkurss!

Draugi! Dziedniecības centra “AKVILONA” rīkotais konkurss “Septiņas krāsas” ir noslēdzies. Pateicamies jums par aktīvu dalību un ļoti radošiem atbilžu variantiem. Uzdevums bija sekojošs: “Lūdzu, ņemiet talkā savu vizualizēšanas prasmi, summējiet ar literārām dotībām un saceriet saturiski elementāri saprotamu, viegli iegaumējamu un loģisku teikumu no…7 vārdiem, kuru pirmie burti atbilst varavīksnes krāsu spektra secībai. 
Tātad (sarkanā), O (oranžā), Dz (dzeltenā), Za (zaļā), D (debesszilā), Zi (zilā) un V (violetā)”.
Lūk –  konkursā uzvarējušie teikumi un to autori! Sirsnīgi apsveicam!
Konkursā uzvarējušā teikuma autors saņem balvu – tiesības izvēlēties un bezmaksas apmeklēt (klātienē jeb ZOOM platformā) jebkuras trīs lekcijas no mūsu Starptautiskās Profesionālās Dziedniecības akadēmijas lekciju saraksta. Mācības notiek no septembra līdz jūnijam. Pirmo vietu ir ieguvusi Inese ar teikumu:

  1. SLAVENI OPTIMISTI DZIEDINOT ZAĶUS DEJOJOŠUS ZILOŅUS VĒRO.

Divi autori – otrās vietas ieguvēji – saņem tiesības izvēlēties un bezmaksas apmeklēt (klātienē jeb ZOOM platformā) jebkuras divas lekcijas no mūsu Starptautiskās Profesionālās Dziedniecības akadēmijas lekciju saraksta. Mācības notiek no septembra līdz jūnijam.
2.-3. Sapnī Ome Dziedāja Zarā Dabas Zinību Varā.   Seila
2.-3. Sirdī Omītei Dzīvo Zaigojoši Dievišķīgs Zināšanu Visums.   Kristīne
Trīs trešās vietas ieguvēji var izvēlēties un bezmaksas apmeklēt (klātienē jeb ZOOM platformā) jebkuru vienu lekciju no mūsu Starptautiskās Profesionālās Dziedniecības akadēmijas lekciju saraksta. Mācības notiek no septembra līdz jūnijam.
3.-5. Salapojis Osis Dzen Zarus Debesu Zilgmes Virzienā.   Inese
3.-5. Skaloja Okeāns Dzintaru Zalvi Dāvājot Zivīm Valni.   Seila
3.-5. Saulē Omulīgs Dzintars Zaigo Debeszilos Ziedos Vītero.   Inguna
Gaidiet drīzumā jaunu konkursu!