16.06.2024. – Izlaidums Starptautiskajā Profesionālās Dziedniecības akadēmijā.

Starptautiskajā Profesionālās Dziedniecības akadēmijā (SPDzA) ir aizritējuši divi spraigi mācību gadi. Izzinot, izprotot, dziedinot, pieņemot un iemīlot Sevi, studenti iemācās to sniegt arī citiem. Dziedniecības un Psihoinformacioloģijas fakultātēs ir centīgi krātas zināšanas, pildīti mājasdarbi, prezentēts Kursa- un Diplomdarbs, iegūti draugi un domubiedri. Un tagad visiem – tik apgarots un jautrs Izlaidums. Labu ceļavēju, mūsu brīnišķīgie absolventi!

Starptautiskā Profesionālās Dziedniecības akadēmija “AKVILONA” (SPDzA) ir dibināta 2000. gadā.

“Īstu ticību rada tikai īstas zināšanas. Iepazīstot un apgūstot dziedniecības teoriju un praksi, jūs izzināsiet un izpratīsiet Sevi. Ja, harmonizējot Sevi, jūs kādreiz pamanīsiet, ka sakārtojas arī jūsu apkārtne, tad ziniet droši – DZIEDNIECĪBA ir sākusies!”

Acad., DrSc, SPDzA rektors Oskars PEIPIŅŠ.

Starptautiskā Profesionālās Dziedniecības akadēmija “AKVILONA” (SPDzA)

Simbola atšifrējums: divi apļi, kuri izvietoti viens virs otra un saskaras vienā punktā, – „Bezgalības” jēdziena simboliskais attēls. Kompozīcijas augšējā daļa – viens no senākajiem ķīniešu monādes attēliem, kura simbolizē divu kosmisko principu mijiedarbību, kuri nodrošina procesu dinamiku Pasaules uzbūvē. Kompozīcijas lejasdaļa – augšējās daļas transformācija ģeometriski alģebriskajā pārveidošanas ceļā figūrā, kuru pazīstam kā „kardioīdu”. Šī figūra ir telpiskās kardioīdas („virpojošās kardioīdas”) plaknes attēls, kura simbolizē telpas un laika kontīnuuma modeli. Izteicienu tulkojums no latīņu valodas: Mens agitat molem – doma virza matēriju; Omnia vincit amor – visu uzvar mīlestība.

Starptautiskā Profesionālās Dziedniecības akadēmija (SPDzA)

Dziedniecības un Psihoinformacioloģijas fakultātes (Klātiene un Tālmācība)

Visa 2023./2024. mācību gada garumā uzņem klausītājus bez priekšzināšanām, bez vecuma u.c. ierobežojumiem.
Mūsu Akadēmija ir viena no pirmajām visā pasaulē, kur vienkopus tiek sniegtas tik plašas zināšanas visdažādākajās dzīves jomās.

SPDzA uzņem klausītājus 2023./2024. māc. g.

  • Dziedniecības fakultātē

I kurss: “Izzini un sakārto (izdziedini) pats sevi”;

II kurss: “Savieno teoriju ar praksi. Palīdzi citiem”; 

III kurss: Meistarklase – “Kvalifikācijas celšana SPDzA absolventiem”.

Mums ir unikāla pieredze, izmantojot kuru, jūs gūstat reālu iespēju kļūt par diplomētu speciālistu ar starptautiski atzītu dziednieka un/vai ekstrasensa Sertifikātu.

  • Psihoinformacioloģijas fakultātē 

Zināšanas pieder visiem, kuri tās vēlas gūt!

Informācija: Dziedniecības centrā “AKVILONA”;

Fakss/tel.: +371-67275910; mob. +371-29196664; mob. +371-29489221.

Rakstiet savus pieteikumus un jautājumus uz E-pastu: akvilona@inbox.lv

Dokumentu iesniegšana un uzziņas (personīgi):

Dziedniecības centrā “AKVILONA” (SPDzA), Tērbatas ielā 49/51-1 (durvju kods-1).

Darba laiks:
pirmdienās, otrdienās, trešdienās 9.00-17.00; ceturtdienās, piektdienās 9.00 – 20.00.

Nodarbības notiek platformā Zoom.

Uzņemam studijās visus interesentus bez jebkādām speciālām zināšanām.

Mūsu Akadēmija ir viena no pirmajām visā pasaulē, kur vienkopus tiek sniegtas tik plašas zināšanas visdažādākajās dzīves jomās.

Pamatprogramma: 2 mācību gadi (septembris – jūnijs). Tiek uzdoti mājas darbi, ir jāveic praktiskie darbi, jāsagatavo un jāprezentē Kursa darbs un Diplomdarbs. Sesijas parasti notiek janvārī un jūnijā.

Lekcijas – 26 akadēmiskās stundas mēnesī (piektdien 16.00 – 20.50, sestdien 9.00 – 20.15, svētdien 9.00 – 15.30). Pirmajam kursam lekcijas parasti notiek mēneša pirmajā piektdienā, sestdienā un svētdienā. Otrajam kursam – mēneša otrajā piektdienā, sestdienā un svētdienā. Meistarklasē – mēneša trešajā sestdienā un svētdienā.

Mācību priekšmeti

Dziedniecība, medicīnas pamatzināšanas (anatomija, psihiatrija, fizioloģija un patoloģija) un pirmās palīdzības sniegšana, psiholoģija, psihoterapija, holistika, enioloģija, homeopātija, kosmohumānisms, fitodziedniecība, astroloģija, su-džok, ājurvēda, naturopātija, valeoloģija, ētika, pašregulācija un apziņas izmainītie stāvokļi (meditācija, autogēnais treniņš, transs u.c.), masāžas, bioenerģētika, neirolingvistiskā programmēšana, garīgo un reliģisko mācību vēsture, uztura mācība, retorika, joga, aromadziedniecība, biolokācija, dabas dziedniecība, mākslas terapija (mūzika, krāsas) u.c.

Apmaksas

  • Iestāšanās maksa.
  • Maksa par lekcijām.

Apmaksa var būt samazināta sakarā ar Akadēmijas sniegto pakalpojumu specifiku. Katra atsevišķa klausītāja gadījumā darbojas individuāli izstrādāta atlaižu sistēma:

  • par katru personu, kura apmeklē studijas Akadēmijā pēc Jūsu rekomendācijas, Jūs saņemat atlaidi par mācību maksu – 33% apmērā;
  • gadījumos, kad studijas apmeklē divi vienas ģimenes locekļi, katrs studiju apmaksā saņem 33% atlaidi;
  • pensionāri un invalīdi studiju apmaksā saņem 50% atlaidi;
  • ir iespējamas barterattiecības u.c. abpusēji lietderīgi varianti.

Papildus informācija

Kāpēc Akadēmijai ir piešķirts Starptautisks statuss? Tāpēc, ka: 1) mūsu lektoru vidū ir arī ārzemju speciālisti; 2) vairākums mūsu vietējo pasniedzēju ir ieguvuši lielisku izglītību ārpus Latvijas; 3) Akadēmijas mācību programmu ir apstiprinājusi un uzrauga Vispasaules Profesionālo Dziednieku un Ekstrasensu līgas (World Professional Healers and Psychics League) Padome.

Pasniedzēji – vadošie Latvijas un pasaules dažādu nozaru speciālisti: dziednieki, psihologi, pedagogi, ārsti u. c.

Veiksmīgi pielietojot iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, jūs iegūsiet diplomēta “Eksperta dabas dziedniecības un atveseļošanas metožu jomā” kvalifikāciju. 

Iestāties SPDzA un iesniegt dokumentus var visa mācību gada garumā.

Stājoties Akadēmijā, jāiesniedz sekojoši dokumenti: iesniegums; pases kopija; izglītības dokumenta kopija;  foto; ja tādas ir – pensionāra; invalīda Аpliecību kopijas. 

PIETEIKUMA ANKETA