„AKVILONA”

STARPTAUTISKĀ PROFESIONĀLĀS

DZIEDNIECĪBAS AKADĒMIJA (SPDzA)

2024./2025. māc. g.

Uzņemam studijās visus interesentus bez priekšzināšanām, bez vecuma u.c. ierobežojumiem.

Mūsu Akadēmija ir viena no pirmajām visā pasaulē, kur vienkopus tiek sniegtas tik plašas zināšanas visdažādākajās dzīves jomās.

Psihoinformacioloģijas fakultāte

 • Klātienes nodaļā nodarbības notiek: Dziedniecības centra “AKVILONA” konferenču zālē,

Tērbatas ielā 49/51-1 (durvju kods: 1atslēga 3188), Rīgā.

 • Tālmācības nodaļā nodarbības notiek ZOOM platformā. Tiek veikts Klātienes nodaļas lekciju

videoieraksts, kurās attālināti un aktīvi piedalās arī Tālmācības nodaļas studenti..
Abu nodaļu dalībnieki, kuriem kādreiz nebūs iespējas būt klāt online lekcijām, saņems to videoierakstus.
Pamatprogramma: 2 mācību gadi (septembris – jūnijs).
Lekcijas I kursam notiek mēneša trešajā piektdienā (16.00-20.50), sestdienā (9.00-20.15) un
svētdienā (9.00-15.30). Lekcijas II kursam notiek mēneša ceturtajā piektdienā (16.00-20.50),
sestdienā (9.00-20.15) un svētdienā (9.00-15.30).
Tiek uzdoti mājas darbi, ir jāveic praktiskie darbi, jāsagatavo un jāprezentē Kursa darbs un Diplomdarbs.

Mācību priekšmeti

Kosmohumānisms, Psihoinformacioloģija, Eniodziedniecība, Subinformatīvā psihoterapija, Kosmopsihoenergosuģestoloģija, Kosmoenioufoloģija, Kosmoeniopsiholoģija, Psihoenergohologrāfija, Enioekoloģija, Eniomāksla, Valeoloģija, Rehabilitoloģija, Eniosports, Eniomedicīna, Enioģenētika, Eniopedagoģija, Retorika, Enioekonomika u.c.

Mācību uzdevumi un virzieni:

* pašizpēte, personības potenciālo iespēju pašpilnveidošana un maksimāli pilnīga īstenošana;
* Zemes iedzīvotāju garīgā, intelektuālā, psihofiziskā līmeņa paaugstināšana un viņu spēju attīstīšana;
* apgūt metodikas, kā visu veidu negatīvo informāciju, ko saņem cilvēks, transformēt pozitīvajā;
* sasniegt visaptverošu visa piedotspēju (aizmirst visus negatīvos vēsturiskos notikumus, jo tie bloķē valstu un tautu evolūcijas procesu), iemācīties uz ļauno atbildēt ar labo;
* izslēgt jebkāda veida cīņu, vardarbību, fanātismu, rasismu, melus, fizisko un garīgo paverdzināšanu, krāpšanu un nodevību, kā arī dažādu formu negatīvas informācijas izmantošanu plašsaziņas līdzekļos un sadzīvē;
* likt pamatus patiesai demokrātijai, humānismam (ar brīvas izvēles tiesībām), savstarpējai sapratnei un iecietībai, saprātīgumam un izlīgumam, mīlestībai un labestībai, gudrībai un sirdsapziņai, līdzjūtībai un žēlsirdībai;
* Zemes iedzīvotāju genofonda saglabāšana, aktīvās dzīves paildzināšana un “jaunības un aktīvas ilgmūžības noslēpuma” atklāšana;
* jaunas kultūras un bezkonfliktu sabiedrības radīšana u.c.
Papildus informācija
Iesniegt dokumentus un iestāties visās SPDzA fakultātēs un nodaļās var visa mācību gada garumā.
Pasniedzēji – vadošie Latvijas un pasaules Kosmohumānisma mācības speciālisti: dziednieki, psihologi, pedagogi, ārsti u.c.
Veiksmīgi pielietojot iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, jūs iegūsiet diplomēta Psihoinformaciologa kvalifikāciju.
Akadēmijai ir piešķirts Starptautisks statuss, jo:
1) mūsu lektoru sarakstā ir arī ārzemju speciālisti;
2) vairākums mūsu vietējo pasniedzēju ir ieguvuši lielisku izglītību ārpus Latvijas;
3) Akadēmijas mācību programmu ir apstiprinājusi un uzrauga Vispasaules Kosmohumānistiskā Nāciju Līga.
Studējot Akadēmijā, pastāv iespēja iegūt Starptautiskās klases dziednieka un/vai ekstrasensa Sertifikātu.

Apmaksas

 • Iestāšanās maksa.
 • Maksa par lekcijām.

Apmaksa var būt samazināta sakarā ar Akadēmijas sniegto pakalpojumu specifiku. Katra atsevišķa klausītāja gadījumā darbojas individuāli izstrādāta atlaižu sistēma:

 • par katru personu, kura apmeklē studijas Akadēmijā pēc jūsu rekomendācijas, jūs saņemat atlaidi par mācību maksu 33% apmērā;
 • gadījumos, kad studijas apmeklē divi vienas ģimenes locekļi, katrs studiju apmaksā saņem 33% atlaidi;
 • pensionāri un invalīdi studiju apmaksā saņem 50% atlaidi;
 • ir iespējamas barterattiecības u.c. abpusēji lietderīgi varianti.

Mācību apmaksu var veikt kā personīgi (skaidrā naudā) Rīgā, Tērbatas ielā 49/51-1, “AKVILONĀ”, tā arī ar pārskaitījumu: SIA “AKVILONA”, Tērbatas 49/51-1, Rīgā, LV-1011, Reģ. Nr. 40003462720, PVN reģ. Nr. LV40003462720, A/S SEB BANKA, Kods UNLALV2X, Konta Nr. LV96UNLA0002041469322, Maksājuma mērķis: Par mācībām.
Samaksāt par mācībām var pirms kārtējā semināra vai semināra laikā. Neatkarīgi no apmeklējamo lekciju skaita, studiju apmaksa ir jāveic pilnā apjomā. Personas, kas dažādu apstākļu dēļ nevar ierasties uz semināru, maksu par mācībām pilnā apjomā veic 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc semināra beigām (uz bankas kontu vai personīgi).

Stājoties Akadēmijā, jāiesniedz (klātienē vai elektroniski):

 • iesniegums;
 • pase vai ID karte;
 • foto (dokumentiem);
 • izglītību apliecinoši dokumenti;
 • ja ir – pensionāra/invalīda Apliecība.

Dokumentu iesniegšana un uzziņas:

Dziedniecības centrā “AKVILONA” (SPDzA), Tērbatas ielā 49/51-1 (durvju kods-1).
Darba laiks: pirmdienās, otrdienās, trešdienās 9.00-17.00, ceturtdienās, piektdienās 9.00-20.00.
Informācija: tel.: (+371) 67275910; mob.: (+371) 29489221; (+371) 29196664.
E-mail: akvilona@inbox.lv www.akvilona.lv

Pasniedzēji un mācību priekšmeti:

ČEVERE Iveta – Kosmohumānisms. Psihoinformacioloģija.

DAUGAVIETE Diāna – Medicīna. Uztura mācība.

KRUMPANE Ērika – Psihiatrija.

MORO Viktorija – Parapsiholoģija. Bioenerģētika.

NARBUTS Gunārs – Eniodziedniecība.

PEIPIŅŠ Oskars – Eniodziedniecība. Eniopsiholoģija. Numeroloģija.

SALOVA Olga – Akupunktūra: atbilstības minisistēma.

SEGLIŅA Uva – Psiholoģija (Geštaltterapija).

SKRINDA Žanete – Eniomāksla.

STREĻINA Valentīna – Eniodziedniecība. Eniomedicīna.

SVIRSKIS Valdis – Garīgo un reliģisko mācību vēsture. Retorika.

Starptautiskā Profesionālās Dziedniecības akadēmija

Psihoinformacioloģijas fakultāte

Nodarbību datumi

I kurss

2023. gads

29., 30. septembris; 1. oktobris

20., 21., 22. oktobris

17., 18., 19. novembris

15., 16., 17. decembris (apvienotais seminārs ar II kursu)

2024. gads

19., 20., 21. janvāris

16., 17., 18. februāris

15., 16., 17. marts

19., 20., 21. aprīlis

24., 25., 26. maijs

7., 8., 9. jūnijs

II kurss

2023. gads

22., 23., 24. septembris

27., 28., 29. oktobris

24., 25., 26. novembris

15., 16., 17. decembris (apvienotais seminārs ar I kursu)

2024. gads

26., 27., 28. janvāris

23., 24., 25. februāris

22., 23., 24. marts

26., 27., 28. aprīlis

31. maijs – 1., 2. jūnijs

14., 15. jūnijs

16. jūnijs – SPDzA izlaidums.

Psihoinformacioloģijas pamatus ir izveidojis prof. Alberts A. Kloss-Ignatenko. Starptautiskās Profesionālās Dziedniecības akadēmijas

Psihoinformacioloģijas fakultātes Mācību programma bāzējas uz šīs zinātnes teorijas un prakses pamatiem.


Alberts A. KLOSS – IGNATENKO (dzimis 1943.gada 4.martā Ukrainā) – filosofijas, bioloģisko un energoinformācijas zinātņu grand-doktors. Starptautiskās drošības zinātņu grand-doktors, Vispasaules Norīkotās universitātes, Starptautiskās un Eiropas Informatizācijas akadēmijas (ANO asociētā biedre) pilns profesors, psihoinformacioloģijas katedras vadītājs, Starptautiskās Fundamentālās Apmācības universitātes profesors (Oksfordas izglītības sistēmā).

Alberts A. KLOSS – IGNATENKO ir zinātnieks-kosmists, aktīvs sabiedrisks darbinieks un apgaismotājs ar pasaulē zināmu vārdu. Viņš ir veicis ievērojamu ieguldījumu Pasaules Sabiedrības garīgi tikumiskās informatizācijas attīstībā, un ir Kosmohumānistiskās mācības pamatlicējs, kā arī izveidojis pamatus jauniem zinātniskiem virzieniem: kosmoeniopsiholoģija, psihoinformacioloģija, kosmoenioufoloģija, kosmoeniomedicīna, kosmoeniomāksla, kosmoeniopedagoģija, kosmoeniosports u.c.

Viņa dzīves mērķis – Trešās Tūkstošgades garīgi-informatīvās civilsabiedrības, vienotas un nedalāmas Kosmohumānistiskās “Zelta Laikmeta” Civilizācijas izveidošana,- ar augstu garīgiem, intelektuāli un fiziski veseliem cilvēkiem, kuriem piemīt ģeniālas spējas, kuri pauž Mīlestības, Labestības un Gaismas filosofijas ideālus, un dzīvo pēc Tēva Radītāja garīgi informatīvajiem Kosmosa likumiem.