Kluba „SIRDS” nodarbības

Mūsu tikšanās reizēs mēs diskutējam par visdažādākajiem dzīves jautājumiem: par attiecībām un pašrealizāciju; par laimi un to, kā šajā pasaulē dzīvot saskaņā ar savu Sirdsbalsi; mēs mācamies meditēt, apgūstam dziedināšanas mākslu u.c.

Adrese: Tērbatas ielā 49/51-1 (durvju kods: 1), Rīga.
(+371) 67275910, mob.:(+371) 29489221
www.akvilona.lv   E-pasts: akvilona@inbox.lv

Pieredze, kura tika gūta, vadot Veselības klubu ,,SIRDS”, reāli parāda, ka mūsdienās eksistē vesels komplekss profilaktisku un atveseļojošu darbību, kuras pilnīgi jebkurš cilvēks spēj patstāvīgi izpildīt savās mājās, ar to būtiski palīdzot dziedniekam viņa tālākā darbā ar katru konkrētu pacientu. Radošajā sadarbībā ar dziednieku, pacients šādā veidā apgūst visas nepieciešamās prasmes, lai pats, jau rīkojoties dziednieciskajā tradīcijā, mācētu sniegt sev vajadzīgo palīdzību. Lūk – atlikuši ir daži soļi un cilvēks kļūst par dziednieku. Vispirms – par dziednieku pašam SEV. Protams, atteikties no kaitīgiem ieradumiem un no neveselīgu produktu lietošanas vēl ir par maz. Tieši tāpēc arī ir jāturpina mācīties. Ar to no 1992. gada arī nodarbojāmies Kluba “SIRDS” (“Pašdziedināšanas mākslas” kursu) ietvaros. Tagadējā laika posmā biežāk nākas šo darbu veikt individuāli ar katru interesentu.


Pa šiem gadiem ir būts visos Latvijas novados, kur ,,Pašdziedināšanas mākslas” pamatus mūsu vadībā tika apguvuši vairāk nekā 15 000 interesentu vecumā no 9 līdz 87 gadiem. Viņi iemācījās valdīt pār savām jūtām un emocijām, daudz labāk izprast sevi un citus, efektīvi pārvarēt stresus un neveiksmes, adaptēties dzīves negaidītajās situācijās u.c. Šī neformālā, masveida kustība spēja pierādīt, ka pats cilvēks, ja patiešām grib būt vesels, var izdarīt ļoti daudz. Par to liecina kā neskaitāmās pozitīvās atsauksmes, tā arī Kluba dalībnieku anketas ar objektīviem rezultātiem par nopietnām slimībām, kuras ir pazudušas, cilvēkam pašam pielietojot piedāvātās pašdziedināšanas metodes.


Tieši Kluba ,,SIRDS” darba rezultāti iedvesmoja un sagatavoja nepieciešamo augsni, lai mēs savulaik varētu nodibināt Latvijas Dziednieku Profesionālās meistarības atbalsta centru un Latvijas Profesionālo Dziednieku skolu, kas tagad ir jau pārtapusi Starptautiskajā Profesionālās Dziedniecības akadēmijā. Tas liecina, ka par mūsu iesākto darbu radusies interese arī ārpus Latvijas robežām un mums ir iespēja apkopot dažādu valstu dziednieku pieredzi.

Tautas dziedniecības skolas “Pašregulācijas un pašdziedināšanas māksla” dibinātājs;
Veselības kluba “SIRDS” vadītājs, dziednieks, psihologs, Goda doktors biomedicīnā Oskars PEIPIŅŠ.