Ar dr. Valēriju Aļabjevu (Odesa, Ukraina) un prof. Albertu Ignatenko (Ukraina – Beļģija)

Ar garīgo skolotāju un dejotāju Viju Vētru (Latvija – ASV)

Ar Sergeja Vronska Rīgas muzeja vadītāju Natāliju Kotrovsku

Ar apziņas resursu stāvokļu ekspertu Andžeju Kučinski (Polija – Lietuva – Krievija)

Ar ezotērikas speciālistiem Tatjanu un Aivaru Kukk (Igaunija)

Dr. Medņa 2 sarunas par un ap medicīnu: 2023/03: