Kas ir Dziednieks un Ekstrasenss

323 MAZĀ GRUPA

ALTERNATĪVĀS UN PAPILDINOŠĀS MEDICĪNAS SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas speciālisti, izmantojot augu valsts preparātus, jogu un citas

metodes un principus, kas balstītas zināšanās par dažādu kultūru tradīcijām un

metodēm, nodarbojas ar cilvēka slimību, traucējumu un traumu profilaksi un ārstēšanu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi: – izmeklēt pacientus, lai noteiktu slimības vai sūdzības raksturu un

nepieciešamo ārstēšanu; ārstēt slimības un traumas, izmantojot dabas dziedniecības

līdzekļus (augus, kukaiņus, dzīvnieku ekstraktus u.c.) un citas tautas ārstniecības

metodes, kas stimulē organisma darbību; dziedināt un palīdzēt, lai veicinātu

atveseļošanās un psihofiziskā stāvokļa uzlabošanas procesus, izmantojot jogas

terapijas metodes, vadīt individuālās un grupu jogas nodarbības, mācīt, kā izpildīt

jogas vingrinājumus, kā izmantot relaksācijas un vizualizācijas tehnikas,

meditāciju, elpošanas vingrinājumus un pašmasāžas paņēmienus vispārējā fiziskā

un psihiskā stāvokļa uzlabošanai un nostiprināšanai, konsultēt par jogas uztura

izvēli, masāžas un pašmasāžas eļļu un citu preparātu izvēli, pašmasāžas veikšanu

un citiem jautājumiem, kas saistīti ar psihofiziskā stāvokļa uzlabošanu un

nostiprināšanu; nosūtīt pacientus un konsultēties ar citiem veselības aprūpes speciālistiem.

246

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pamatuzdevumu izpildei nepieciešamo teorētisko zināšanu pamati un

prakse, analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko u.c.

līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto

ārstēšanas procesu izpildes secība, to racionāla organizācija; darba aizsardzības un vides

aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un iegūto prasmi, tās nepārtraukti

papildināt. Jāatbild: par uzdotā aprūpes darba norisi un rezultātiem; par paša

pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par

citu personu drošību savas darbības rezultātā; par iekšējās darba kārtības

ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:

3230 Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti

3230 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ALTERNATĪVĀS UN PAPILDINOŠĀS MEDICĪNAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3230 01 DZIEDNIEKS

3230 02 FITOTERAPEITS

3230 03 Jogas TERAPEITS

3230 04 Jogas MEISTARS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo

noteikumu 2. pielikuma 2.8. apakšnodaļā)

3230 05 Jogas SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo

noteikumu 2. pielikuma 3.6. apakšnodaļā)

516 MAZĀ GRUPA

CITU INDIVIDUĀLO PAKALPOJUMU JOMAS DARBINIEKI

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: profesionālās darbības metodes un paņēmieni; darbā lietojamo

tehnisko līdzekļu darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba

procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi, dažādu

pakalpojumu veidu izmaksu veidošanās; darba aizsardzības un vides aizsardzības,

darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un prasmi, tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par paša

pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par

citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par

vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

 

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

5161 Astrologi, zīlnieki un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

5161 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ASTROLOGI, ZĪLNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki sastāda klientiem horoskopus, kuros ar

astroloģiskām un tamlīdzīgām metodēm skaidro viņu pagātnes notikumus un

pareģo nākotni, skaidro pagātnes notikumus un pareģo nākotni pēc klienta plaukstu

līnijām, spēļu kārtīm un ar citām metodēm, dziedē fizisko un psihisko nespēku ar

garīgu ietekmi, iedvesmu, biostrāvu un biolauku palīdzību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi: – sastādīt klientiem horoskopus,

sniedzot informāciju par viņu pagātni un

nākotni; noteikt piemērotāko laiku dažādu veidu darbībai; pētīt zvaigznāju un

zvaigžņu ietekmi uz klienta dzīvi; dot padomus par attiecīgu aizsardzības līdzekļu

lietošanu; atšifrēt klienta plaukstu līniju nozīmi; interpretēt klienta izvilkto kāršu

nozīmi, tējas vai kafijas biezumu izvietojumu tasītē u.tml. un, pamatojoties uz šo

interpretāciju, paredzēt nākotnes notikumus; brīdināt klientu par draudošām

briesmām un dot padomus par vēlamo rīcību; dziedēt psihisko un fizisko nespēku

ar iedvesmu, garīgu ietekmi, lūgšanām, biostrāvām, biolauku; konsultēt

iedzīvotājus un atsevišķas personas par pareizas uzvedības veidiem, stiprinot

pārliecību par sekmīgu izārstēšanos; apmācīt uztvert pasaules uzbūves kopainu

vienā veselumā; koriģēt un harmonizēt cilvēka enerģijas lauka struktūru.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

5161 01 ASTROLOGS

5161 02 HIROMANTS

5161 03 OKULTISTS

5161 04 ZĪLNIEKS

5161 05 EKSTRASENSS

5161 06 BIOENERĢĒTIĶIS