Dziednieks Oskars Peipiņš aicina jūs uz
Praktiskās Dziedniecības skolu ART OF HEALING 

(“Dziedniecības Māksla”)

Nodarbības notiek klātienē un/vai ZOOM platformā.

 1. Autors:

Oskars Peipiņš – viņa radurakstos dziednieki ir bijuši vairākās paaudzēs. UNESCO Vispasaules Tautas medicīnas asociācijas biedrs. Augstākā psiholoģiskā izglītība. Ar dziedniecību profesionāli nodarbojas kopš 1990.gada. Goda Doktors Biomedicīnā. Indijas – Tibetas medicīnas Doktors. Akadēmiķis, profesors, zinātņu doktors. Vispasaules Profesionālo Dziednieku un Ekstrasensu Līgas (WPHPL) priekšsēdētājs. Starptautiskās Profesionālās Dziedniecības Akadēmijas dibinātājs un rektors. Dziedniecības centra „AKVILONA” Valdes loceklis.

 1. Skolas nodarbību mērķis:

Skolas autora teorētisko zināšanu un iestrāžu (kuras ir vērstas uz cilvēka veselības veseluma atjaunošanu un uzturēšanu) apgūšana. Minēto metodiku pielietošana individuālajā dziednieciskajā praksē. Plašs darbs mūsdienu sabiedrības izglītošanā tautas medicīnas un dziedniecības popularizēšanas jomā.

Skolas nodarbību norises noteikumi

 1. Jautājumi un atbildes

Pirms I pakāpes semināra nodarbību sākuma tiek organizēta informatīva rakstura lekcija – Skolas vadītāja tikšanās ar personām, kam ir interese par dziedniecību un/vai vēlēšanās noklausīties un apgūt mācību kursu.

 1. Telpas nodarbībām un inventārs

Ir nepieciešama labi izvēdināta telpa (konferenču zāle). Krēsli (pēc klausītāju – dalībnieku skaita) tiek izvietoti apļa veidā. Tāfele un flomasteri rakstīšanai uz tās.  Kompakdisku (CD) atskaņotājs, video-projektors un ekrāns. Dzeramais (negāzēts) ūdens. Sveces un svečturis. Papīrs un rakstāmpiederumi. Ir jānodrošina pēc iespējas minimālu apkārtējo trokšņu daudzumu.

 1. Klausītāju vecums

Minimālais – 16 gadi. Maksimālais – bez ierobežojumiem.

 1. Klausītāju sastāvs

Katras mācību grupas sastāvs skaitliski nevar būt mazāks par 7 cilvēkiem, bet ārpus Latvijas – ne mazāks par 14 (I pakāpe) cilvēkiem un 7 cilvēkiem (VII pakāpe). Šie noteikumi ir obligāti visu pakāpju nodarbībām Skolā. Īpašos gadījumos ir iespējamas nodarbības ar mazāku apmeklētāju skaitu, vai ar katru klausītāju individuāli.

 1. Semināru valoda

Nodarbības parasti notiek latviešu un/vai krievu valodā.

Ja Jums ir vēlēšanās sarīkot nodarbības valstī ar citu saziņas valodu, lūdzam Jūs nodrošināt kvalitatīvu tulkojumu semināra laikā. Tādā gadījumā (ņemot vērā tulkošanas laiku), katra nodarbība ilgs divas reizes ilgāk.

 1. Semināru ilgums

Minimālais Pirmās un Otrās pakāpes semināru nodarbību ilgums ir 4 stundas. Trešās un Ceturtās – 5h, Piektās un Sestās – 6h, Septītās pakāpes seminārs ilgst 7 stundas. Katras nākamās pakāpes nodarbības tiek organizētas ne agrāk, kā pēc viena mēneša, tātad teorētiski visas septiņas Skolas pakāpes var apgūt 7 mēnešos.

 1. Uzdevumi

Nodarbību dalībnieki saņem speciālus mājas uzdevumus, kurus ir nepieciešams izpildīt līdz VII pakāpes semināram, vai arī tie izpildāmi atkarībā no konkrētās nepieciešamības.

 1. Skolnieki

Par pilntiesīgiem Skolas autora skolniekiem tiek uzskatīti tikai tās absolventi – pēc VII pakāpes pilnīgas apgūšanas.

 1. Perspektīvas

Veiksmīgi pabeidzot mūsu mācību kursu un nokārtojot eksāmenus, jūs varat iegūt Starptautiski atzītu Sertifikātu ar tiesībām patstāvīgi praktizēt dziedniecības/ekstrasensorikas jomā. Līdztekus tam, absolventi saņem iespēju oficiāli organizēt klausītāju grupas un pasniegt pēc Autorskolā pieņemtās mācību programmas (skat. programmu). Ar visiem absolventiem Skolas vadītājs periodiski rīko nodarbības speciālā Meistarklasē (VIII pakāpe).

 1. Maksa par semināriem

Maksu par mācībām nosaka pēc konkrētā Darba līguma starp organizatoriem un Skolas autoru. Samaksa par apmācībām iespējama, kā barters vai arī kādā citā, individuāli atrunātajā kārtībā.

 1. Atlaides

Pensionāriem un invalīdiem ir paredzētas atlaides 30% apmērā. Ievērojamas atlaides (pie mācību apmaksas) ir iespējams saņemt atsevišķiem semināru dalībniekiem, kuri ir īpaši radoši un aktīvi darbojas nodarbībās, kā arī centīgi izpilda uzdotos mājas darbus.

 1. Dokumenti

Absolventiem pēc visu septiņu pakāpju apgūšanas tiek pasniegta Apliecība (Diploms) par Skolas beigšanu.

 1. Skolas filiāles

Skolas filiāles ir iespējams organizēt praktiski jebkuras valsts jebkurā apdzīvotā vietā, kur atrastos interesenti piedalīties apmācībās, kā arī Skolas autora un vadītāja (vai viņa skolnieku) izbraukuma nodarbību organizētāji.

 1. Informācija

Atbildes uz visiem jūs interesējušiem jautājumiem attiecībā uz mūsu Skolas nodarbībām jūs varat saņemt, piezvanot pa darba tel./fax: (+371)67275910 vai mob.: (+371)29489221.

Mēs esam gatavi izskatīt jebkurus jūsu konstruktīvos priekšlikumus.

Skolas adrese: „AKVILONA”, Tērbatas iela 49/51-1 (durvju kods-1), Rīga, Latvija, LV-1011, Oskaram Peipiņam. Mājas lapa: www.akvilona.lv

E-mail: oscarsp@inbox.lv