Atsauksmes par Alberta A. Kloss-IGNATENKO darbu

Pateicoties prof. A. Kloss-Ignatenko un psiho-informacioloģijas tehnoloģijām, uzlabojās mans psiholoģiskais stāvoklis (pozitīvāka domāšana, pārliecība par sevi, kļuvu nosvērtāka un mierīgāka., uzlabojās veselība). A.V.

Darbojoties ar Harmonizatoru, kļuvu mērķtiecīgāks, uzlabojās pašsajūta. Pielietojot psiho-informacioloģijas tehnoloģijas, varu kontrolēt domas, kļuvu pacietīgāks, palielinājās psihiskā noturība, uzlabojās veselība. A.B.

Pateicoties prof. A. Kloss-Ignatenko psiho-informacioloģijas tehnoloģijām, uzlabojās MANS MENTĀLAIS stāvoklis, mans psiholoģiskais stāvoklis uzlabojās uz 300%. Fiziski sāku justies ideāli! K.V.

Man uzlabojās mana  labsajūta, uzturā sāku lietot veselīgu pārtiku, dzeru pašlasītas un pašgatavotas tējas. Esmu kļuvusi daudz mierīgāka un nosvērtāka. I.M.

Pateicoties psiho-informacioloģisko tehnoloģiju pielietošanai, uzlabojās dzīves kvalitāte, mainījās domāšana, daudzas lietas dzīvē sakārtojās, mazinājās stress, palielinājās mērķtiecīgums, uzlabojās veselība, samazinājās nogurums. I.Č

Pielietojot praksē prof. A. Kloss-Ignatenko psiho-informacioloģijas tehnoloģijas, kļuvu līdzsvarotāks, mierīgāks, uzlabojās veselība un drošības sajūta. S.K.

Man ir parādījušās ekstrasensorās spējas, organisms ir palicis jūtīgāks, mazinājies liekais svars. A.L.

Izmantojot prof, A. Kloss-Ignatenko tehnoloģijas uzlabojusies mana veselība, cēlusies pašapziņa, sāku mīlēt dzīvi, sakārtojās attiecības ģimenē. A.P.

Es sapratu daudzus savu nelaimju cēloņus, sāku palīdzēt dziedināt citus, ieguvu jaunus draugus un paziņas. I.K.

Pielietojot praksē prof. A. Kloss-Ignatenko psiho-informacioloģijas tehnoloģijas, uzlabojās veselība, psiholoģiski emu kļuvusi noturīgāka, uzlabojās darba ražīgums, jo sakārtots cilvēks var padarīt vairāk un kvalitatīvāk. Paldies! B.B

Apmeklējot  prof. A. Kloss-Ignatenko seminārus, uzzināju, kā sakārtot savu dzīvi un dzīvot harmonijā ar visiem, ka harmonijai jābūt visur un visos. A.L.

Iemācījos būt harmonijā, būt harmonijā ar sevi, ar dabu un Dievu. Lai Mīlestība un Saulīte ir ar Jums! V.N.

Apmeklējot  prof, A. Kloss-Ignatenko seminārus, iemācījos smalko pasauļu uzbūvi, papildināju zināšanas eniosuģestoloģijā. S.Š.

Man uzlabojās veselība, cēlās pašapziņa, stabilizējās emocionālā noturība, pazuda kaitīgie ieradumi, sakārtojās attiecības ģimenē, sāku dziedināt citus.  B.F.