Oskars Peipiņš

regulāri veic individuālos dziednieciskos seansus RĪGĀ (pieraksts pa mob. +371-29489221) un citās pilsētās:

DAUGAVPILĪ: 24.-25. maijā

Adrese: Viesnīca Park Hotel Latgola, Ģimnāzijas iela 46; pieraksts pa mob. +371-29489221.

JELGAVĀ: 5. jūnijā

Pieraksts  pa mob. +371-29489221.

LIEPĀJĀ:

Adrese: Viesnīca “Līva”, Lielā iela 11; pieraksts pa mob. +371-29489221.

RĒZEKNĒ:

Pieraksts pa mob. +371-29489221.

VALMIERĀ: 29.-30. maijā

Pieraksts pa mob. +371-29489221.

Samuraju masāža.

Oskars PEIPIŅŠ

veic dziedināšanas distancionālos seansus Skype, Zoom un Facebook Messenger – darbdienu vakaros un brīvdienās.

Pieteikšanās pa mob.: +371-29489221 vai pa E-pastu: akvilona@inbox.lv

Dziednieks Oskars Peipiņš aicina Jūs uz
Praktiskās Dziedniecības skolu: ART OF HEALING

(“Dziedniecības Māksla”)

Nodarbības notiek Interneta platformā ZOOM.

 1. Autors:

Oskars Peipiņš – viņa radurakstos dziednieki ir bijuši vairākās paaudzēs. UNESCO Vispasaules Tautas medicīnas asociācijas biedrs. Augstākā psiholoģiskā izglītība. Ar dziedniecību profesionāli nodarbojas kopš 1990.gada. Goda Doktors Biomedicīnā. Indijas-Tibetas medicīnas Doktors. Akadēmiķis, profesors, zinātņu doktors. Vispasaules Profesionālo Dziednieku un Ekstrasensu Līgas (WPHPL) priekšsēdētājs. Starptautiskās Profesionālās Dziedniecības Akadēmijas dibinātājs un rektors. Dziedniecības centra „AKVILONA” Valdes loceklis.

 1. Skolas nodarbību mērķis:

Skolas autora teorētisko zināšanu un iestrāžu (kuras ir vērstas uz cilvēka veselības veseluma atjaunošanu un uzturēšanu) apgūšana. Minēto metodiku pielietošana individuālajā dziednieciskajā praksē. Plašs darbs mūsdienu sabiedrības izglītošanā tautas medicīnas un dziedniecības popularizēšanas jomā.

Skolas nodarbību norises noteikumi

 1. Jautājumi un atbildes

Pirms I pakāpes semināra nodarbību sākuma tiek organizēta informatīva rakstura lekcija – Skolas vadītāja tikšanās ar personām, kam ir interese par dziedniecību un/vai vēlēšanās noklausīties un apgūt mācību kursu.

 1. Telpas nodarbībām un inventārs

Ir nepieciešama labi izvēdināta telpa (konferenču zāle). Krēsli (pēc klausītāju – dalībnieku skaita) tiek izvietoti apļa veidā. Tāfele un flomasteri rakstīšanai uz tās. Kompakdisku (CD) atskaņotājs, video-projektors un ekrāns. Dzeramais (negāzēts) ūdens. Sveces un svečturis. Papīrs un rakstāmpiederumi. Ir jānodrošina pēc iespējas minimālu apkārtējo trokšņu daudzumu.

 1. Klausītāju vecums

Minimālais – 16 gadi. Maksimālais – bez ierobežojumiem.

 1. Klausītāju sastāvs

Katras mācību grupas sastāvs skaitliski nevar būt mazāks par 7 cilvēkiem, bet ārpus Latvijas – ne mazāks par 14 (I pakāpe) cilvēkiem un 7 cilvēkiem (VII pakāpe). Šie noteikumi ir obligāti visu pakāpju nodarbībām Skolā. Īpašos gadījumos ir iespējamas nodarbības ar mazāku apmeklētāju skaitu, vai ar katru klausītāju individuāli.

 1. Semināru valoda

Nodarbības parasti notiek latviešu un/vai krievu valodā.

Ja Jums ir vēlēšanās sarīkot nodarbības valstī ar citu saziņas valodu, lūdzam Jūs nodrošināt kvalitatīvu tulkojumu semināra laikā. Tādā gadījumā (ņemot vērā tulkošanas laiku), katra nodarbība ilgs divas reizes ilgāk.

 1. Semināru ilgums

Minimālais Pirmās un Otrās pakāpes semināru nodarbību ilgums ir 4 stundas. Trešās un Ceturtās – 5h, Piektās un Sestās – 6h, Septītās pakāpes seminārs ilgst 7 stundas. Katras nākamās pakāpes nodarbības tiek organizētas ne agrāk, kā pēc viena mēneša, tātad teorētiski visas septiņas Skolas pakāpes var apgūt 7 mēnešos.

 1. Uzdevumi

Nodarbību dalībnieki saņem speciālus mājas uzdevumus, kurus ir nepieciešams izpildīt līdz VII pakāpes semināram, vai arī tie izpildāmi atkarībā no konkrētās nepeciešamības.

 1. Skolnieki

Par pilntiesīgiem Skolas autora skolniekiem tiek uzskatīti tikai tās absolventi – pēc VII pakāpes pilnīgas apgūšanas.

 1. Perspektīvas

Veiksmīgi pabeidzot mūsu mācību kursu un nokārtojot eksāmenus, Jūs varat iegūt Starptautiski atzītu Sertifikātu ar tiesībām patstāvīgi praktizēt dziedniecības/ekstrasensorikas jomā. Līdztekus tam, absolventi saņem iespēju oficiāli organizēt klausītāju grupas un pasniegt pēc Autorskolā pieņemtās mācību programmas (skat. programmu). Ar visiem apsolventiem Skolas vadītājs periodiski rīko nodarbības speciālā Meistarklasē (VIII pakāpe).

 1. Maksa par semināriem

Maksu par mācībām nosaka pēc konkrētā Darba līguma starp organizatoriem un Skolas autoru. Samaksa par apmācībām iespējama, kā barters vai arī kādā citā, individuāli atrunātajā kārtībā.

 1. Atlaides

Pensionāriem un invalīdiem ir paredzētas atlaides 30% apmērā. Ievērojamas atlaides (pie mācību apmaksas) ir iespējams saņemt atsevišķiem semināru dalībniekiem, kuri ir īpaši radoši un aktīvi darbojas nodarbībās, kā arī centīgi izpilda uzdotos mājas darbus.

 1. Dokumenti

Absolventiem pēc visu septiņu pakāpju apgūšanas tiek pasniegta Apliecība (Diploms) par Skolas beigšanu.

 1. Skolas filiāles

Skolas filiāles ir iespējams organizēt praktiski jebkuras valsts jebkurā apdzīvotā vietā, kur atrastos interesenti piedalīties apmācībās, kā arī Skolas autora un vadītāja (vai viņa skolnieku) izbraukuma nodarbību organizētāji.

 1. Informācija

Atbildes uz visiem Jūs interesējušiem jautājumiem attiecībā uz mūsu Skolas nodarbībām Jūs varat saņemt, piezvanot pa darba tel./fax: (+371)67275910 vai mob.: (+371)29489221.

Mēs esam gatavi izskatīt jebkurus Jūsu konstruktīvos priekšlikumus.

Skolas adrese: „AKVILONA”, Tērbatas iela 49/51-1 (durvju kods-1), Rīga, Latvija, LV-1011, Oskaram Peipiņam.

Mājas lapa: www.akvilona.lv E-mail: oscarsp@inbox.lv

Dziednieks Oskars Peipiņš

aicina jūs uz Praktiskās Dziedniecības skolu

art_of_healing 1. pakāpe.pdf

art_of_healing 2. pakāpe.pdf

art_of_healing 3. pakāpe.pdf

art_of_healing 4. pakāpe.pdf

art_of_healing 5. pakāpe.pdf

art_of_healing 6. pakāpe.pdf

art_of_healing 7. pakāpe.pdf

Skolas nodarbības notiek pēc 7 pakāpju sistēmas: bez vecuma u.c. ierobežojumiem. Unikālas un efektīvas metodes, kompleksā pieeja cilvēka veselībai ļaus jums reāli izdziedināt sevi un iemācīties dziedināt citus, bet teorijas un prakses sintēze nodrošinās vēlamo rezultātu!

Oskara Peipiņa Praktiskās Dziedniecības skolas „ART OF HEALING”

absolventu atsauksmes

Jautājums: Kā ir mainījusies Jūsu labsajūta, mācoties mūsu Skolā un izmantojot šeit gūtās zināšanas?

Garīgais (enerģētiskais) līmenis:

Svetlana: Jūtami palielinājies manas enerģētikas blīvums. Sāku izjust citu cilvēku enerģētiku. Iemācījos transformēt negatīvās domas pozitīvajās.

Rita: Esmu ieguvusi ļoti daudz vērtīgu zināšanu, kuras pielietoju ikdienā un dalos ar citiem. Dzīvi redzu pavisam citās – skaistās krāsās.

Jekaterina: Šeit apguvu enerģētiku stiprinošus vingrinājumus, tas man palīdz dziedināt sevi un citus.

Marija: Pieaudzis mans garīgais spēks, dziedinu cilvēkus ar/bez roku uzlikšanas un distancionāli.

Valentīna: Tagad manas domas ir gaišākas, Skola palīdzēja man satikties ar savu „ES” un iemīlēt Sevi! Ir doti pamati, lai spētu dzīvot harmonijā ar Sevi.

Linda: Pieaugusi pārliecinātība savos spēkos, turpinās apziņas paplašināšanās process.

Rasma: Izjūtu savu organismu kā vienu Veselumu. Vairs neļauju sīkumiem ietekmēt savu emocionālo noskaņojumu.

Jeļena: Es varu brīvi un bez zaudējumiem, līdzsvaroti atbildēt uz iespējamiem enerģētiskajiem uzbrukumiem.

Aleksandrs: Ir cēlusies pašsavaldīšanās prasme un iekšējā saskaņa. Domājot par cilvēkiem, kurus neesmu sastapis 20-30 gadus, noticēju telepātijai, jo viņi drīzumā piezvanīja man!

Psiholoģiskais (emocionālais) līmenis:

Kārlis: Esmu kļuvis savaldīgāks, iecietīgāks.

Svetlana: Esmu kļuvusi dzīvespriecīgāka, sabiedriskāka, atvērtāka.

Rita: Uz labo pusi ir mainījušās ļoti daudzas mana rakstura īpašības. Esmu kļuvusi mierīgāka, iemācījos atvērt savu sirdi, spēcīgāk mīlēt, pieņemt cilvēkus tādus, kādi viņi ir.

Miroslavs: Kļuvu pozitīvāks, līdzsvarotāks, priecīgāks. Atbrīvojos no alkohola atkarības, parādījās mērenība ēšanā.

Samanta: Esmu šeit atradusi atbildes uz daudziem saviem jautājumiem un saņēmusi apstiprinājumus, kādēļ esmu tieši tāda, kāda esmu. Protu tagad tikt galā gan ar stresu, gan ar visu pārējo.

Viktorija: Kļuvu savāktāka un mierīgāka. Dvēselē ir vieglums! Sāku gleznot.

Sandra: Esmu kļuvusi nosvērtāka, drošāka un pārliecinātāka, ir cēlies un nostiprinājies mans pašvērtējums. Izjūtu visas sava organisma maņas.

Jadviga: Esmu iemācījusies kontrolēt savas emocijas un kontaktēties ar dažādiem cilvēkiem. Ļoti patika atmosfēra mūsu nodarbību laikā.

Lidija: Kļuvu labestīgāka un viedāka. Mani vairs nepiemeklē nepamatoti trauksmes stāvokļi. Jūtu, ka māku dzīvot „šeit un tagad”. Protu labāk izjust cilvēkus, redzēt zīmes, kas palīdz dzīvot.

Anita: Paliku apzinātāka, vieglāk tieku galā ar dzīves pārbaudījumiem. Dvēselē ir daudz vairāk prieka un pārliecinātības.

Fiziskais līmenis:

Kārlis: Esmu nokrities svarā par 6.5 kg. Kļuvu aktīvāks un dzīvespriecīgāks.

Svetlana: Uzlabojās manas ādas stāvoklis.

Jeļena: Pazuda sāpes krūšu daļā, slimoju retāk.

Valentīna: Mācos mīlēt savu Dvēseles templi – manu ķermeni un pamazām atsakos no kaitīgo vielu lietošanas uzturā.

Miroslavs: Atbrīvojos no podagras slimības, normalizējās asinsspiediens, manāmi nostiprinājās mugurkauls. Samazinājās svars – no 114 uz 88 kg.

Jadviga: Gada laikā, kamēr notika mācības skolā, neesmu slimojusi nemaz. Es stabili stāvu uz Zemes.

Vera: Bija problēmas ar kuņģi, tagad viss ir kārtībā. Sirsnīgs Paldies!

Jekaterina: Izmantojot nodarbībās saņemtās zināšanas, nometu 11 kg svara!

Lidija: Vairs nesāp kakls, uzlabojās stāja, gribas nodarboties ar jogu, patikt sev un citiem!

Jurijs: Iemīlēju savu ķermeni, kļuvu slaidāks, kontrolēju savu svaru, sāku sportot.