Aicinājums

Mani mīļie Zemes iedzīvotāji, mūsu Civilizācija ir iegājusi Ūdensvīra laikmetā – Mīlestības, Labestības un Gaismas laikmetā. XXI gadsimts      ir garīgi informatīvas civilizācijas gadsimts, kurā apvienojas zinātne, māksla, filosofija un reliģija. Tas veicinās jaunas Zelta Laikmeta Zemes iedzīvotāju civilizācijas Kosmohumānistiskas Kultūras rašanos.

Senie filosofi ir teikuši: “Iepazinis sevi, tu iepazīsi visu.” Kosmoeniopsiholoģijas zinātne sekmīgi risina  personības pašizpētes, pašpilnveidošanās un pašrealizācijas problēmu.

Savukārt mūsdienu filosofi apgalvo: “Kam pieder informācija, tam pieder Pasaule.” Kosmohumānistiskā Mācība, tās zinātnes un ekoloģiski tīrās metodikas profesionāli risina jautājumu par darbu ar pozitīvo informāciju visās darbības sfērās. Cilvēces, Zemes un Kosmosa labā. Šis nākotnes redzējums vairs nav tikai ideālistiska ilūzija – tas balstīts uz zināšanām par Mikro- un Makrokosma savstarpējo saistību, kā arī uz Cilvēces Kosmohumānistiskās Evolūcijas zinātnisku izpēti.

Kosmohumānistiskā  ētika

Mēs – Kosmosa un planētas   Zeme bērni, ceļveži Zināšanu okeānā, kas plešas mūsu  priekšā un aiz mums, stājoties uz garīguma ceļa, mēs ar godu noiesim to līdz galam. Vienmēr un visur mēs veicināsim Mieru un sargāsim cilvēku Civilizāciju uz Zemes un Kosmosā, sekmēsim Cilvēces garīgo un tikumisko atdzimšanu, sniegsim vispārēju palīdzību cietējiem un tiem, kas jūt vajadzību pēc mums, dzīvosim mierā un saskaņā ar sevi un apkārtējiem, nepārtraukti izzinot sevi, Esamības Jēgu un Augstāko Patiesību, Augstāko Saprātu – Radītāju.

“Un iepazīstiet Patiesību un Patiesība darīs Jūs brīvus.” (Jāņa 8:32)

Lai palīdz mums šajā cildenajā darba Radītājs un Viņa Debesu Skolotāju Hierarhija!

Čehijas Informacioloģijas akadēmija,  Starptautiskais labdarības fonds “XXI gadsimta Cilvēka sagatavošana”, Sibīrijas Kultūras un žēlsirdības  fonds “FokuMis”, Sociālo programmu ražošanas asociācija un Kosmohumānistiskā Kustība aicina sadarboties organizācijas, radošos kolektīvus, zinātniekus, biznesmeņus un visas ieinteresētās personas, lai īstenotu Kosmohumānistisko Projektu

“Zelta Laikmeta – Dvēseles, Zemes un Kosmosa ekoloģijas – cilvēka un Kosmohumānistiskas civilizācijas veidošana”