Statūti

Biedrības ,,VISPASAULES  DZIEDNIEKU  LĪGA” statūti

 1. nodaļa. Biedrības nosaukums..

 

1.1. Biedrības nosaukums ir „VISPASAULES DZIEDNIEKU LĪGA”, saīsināti – “VDzL” (turpmāk tekstā – Līga).”, tulkojums angļu valodā ir: ,,WORLD HEALERS LEAGUE”, saīsināti – “WHL”, nosaukums krievu valodā – “Всемирная  лига целителей”, saīsināti – “ВЛЦ”.        

2. nodaļa. Darbības mērķis. 

2.1.Līga ir profesionāla biedrība, kuras darbības mērķis ir apvienot Latvijas Republikas un

ārpus tās praktizējošus dziedniekus, mediķus, garīdzniecības pārstāvjus, eniologus, psihologus, astrologus, valeologus un citusspeciālistus dažādās zinātnes jomās, lai veicinātu ilgspējīgu attīstības mērķu sasniegšanu sabiedrības atveseļošanā, izglītībā un sabiedrības garīgi tikumiskās un sociālās dzīves organizēšanā.     

3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš. 

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 

5. nodaļa. Darbības teritorija. 

5.1.  Līgas darbība notiek visā pasaulē.