Semināru tēmas


  Prof. Alberta IGNATENKO semināru tēmas.

“Subinformacions - trešās tūkstošgades tehnoloģija”

I pakāpes praktiskais seminārs:

“Dziedniecības subinformacions – trešās tūkstošgades medicīna”

Dzīves garīgi informatīvā būtība. Kosmoloģijas un enioinformātikas pamati. Cilvēka fizikāli-energoinformatīvā anatomija. Superintelekta (12 apziņas līmeņu) attīstība. Darba metodes ar dažādiem bioenerģijas veidiem. Uzmanības koncentrācijas un meditācijas metodes. Subinformācijas veidošanas un pielietošanas tehnoloģijas. Intuīcijas attīstība (paredzēšanas spējas attīstība). Bioritmu regulācijas ekspresmetode. Sarežģītu dzīves situāciju prognozēšana un to pārorientācija. Enioprogrammu „Vadītājs, pilots u.t.t. bez avārijām” apgūšana. Izturības, reakcijas ātruma, superspēka, mērķtiecības un gribas attīstības metodes. Visu atmiņas veidu uzlabošanas metodes. Universālās cilvēka bioenergouzlādēšanas (noguruma likvidēšanas) metodes. 1. un 2. vingrinājums. Eniopsiholoģisko spēju attīstība: telepātija, gaišredzība, gaišdzirdība u.t.t. Psihoinformatīvā aizsardzība (individuālā, grupu, teritoriālā, globālā). Psi-sitienu atvairīšana. Eniopsihotreniņš- cilvēka fizikāli energoinformatīvo sistēmu attīstības autoekspresmetode. Negatīvo emociju noņemšana un stresu profilakse. Baiļu sajūtas likvidēšana, 100 % pārliecības attīstība par sevi un savām spējām. Pašregulācija un orgānu un sistēmu atjaunošanās. Neirožu pašārstēšana. „Aktīvās ilgdzīvošanas kompleksās metodes” apgūšana. Eniokontakta treniņš (spēju piesaistīt sev cilvēkus attīstība). Visu kaitīgo ieradumu likvidēšanas eniometodika. Eniometodika „Ieiešana sapnī”, kas dabiskā miega laikā ļauj risināt vissarežģītākās dzīves problēmas.

 

II pakāpes praktiskais seminārs:

“Subinformacions – veselības un ilgdzīvošanas atslēga.” 

Cilvēka orgānu un sistēmu attīrīšana no sārņiem un šūnu novecošanās procesu apturēšana. Imūnās, endokrīnās, centrālās nervu sistēmas u.t.t. biopsihiskā modelēšanas. Cilvēka apziņas aurālā, dvēseles un garīgā līmeņa energoinformatīvā korekcija. Čakru sistēmas regulēšana un psihoinformatīvās aizsardzības veidošana. Garīgi tikumiskā līmeņa – cilvēka eniosistēmas attīstība ar īpašu subinformatīvo meditāciju starpniecību. Karmas kosmo-psihoenergosuģestīvā (negatīvās informācijas) korekcija. Praktiska darba metožu apguve ar pasaulē pirmo tehnoloģiju paātrinātā karmas atstrādāšanā – „Personīgais soliton-informatīvais harmonizators”. Organisma iekšējo rezervju ieslēgšana ar neverbālo metožu attīstīšanu. Jauna veselības hologrāfiskā koda un aktīvas ilgdzīvošanas ieviešana un nostiprināšana.

 

III pakāpes praktiskais seminārs:

“Trešās tūkstošgades cilvēka sagatavošana.”

Kosmo-psihoenergosuģestoloģijas pamati. Daudzkanālu darba metožu apgūšana ar dažādām subinformāciju klasēm. Pozitīva psihoenergosuģestīva iedarbība lielā attālumā (pēc fotogrāfijas, pa telefonu, pēc tēla). Cilvēka pārorientācijas psihoinformatīvās metodes (negatīvisma, agresijas u.t.t. noņemšana). Neverbālās iedarbības metodes uz cilvēku, kas rada bīstamību (visu ķermeņa muskuļu grupu kontraktūras- nekustīguma stāvokļu, pagaidu paralīzes, orientācijas sajūtas zaudēšanas telpā, kungfu sitiena no attāluma modelēšana u.t.t.). Kosmo-psihoenergosuģestīvā programmēšana (zemes, kosmisko, sociālo un sabiedrisko kataklizmu stabilizācija un novēršana). Ekspres-eniosuģestīvo metožu apgūšana pielietošanai parastos un ekstremālos apstākļos (momentāna hipnoze). Suģestpedagoģija administratīvajam pārvaldes aparātam. Darba metodes pie starptautiska imidža radīšanas. Praktiska programmas „Panākumu un laimīga, ilga mūža atslēga” apguve.

Semināru laikā tiek veikta visu apmācāmo organisma sistēmu individuāla korekcija un harmonizācija ar mūžīgās jaunības, auglīgas un laimīgas dzīves absolūtā modeļa ieviešanu un nostiprināšanu.  I, II un III pakāpes semināra metodikas apguvušie tiek aicināti apmeklēt “Meistarklases” semināru. Beidzot seminārus, apmācāmajiem tiek izdoti starptautiska parauga diplomi.

Meistarklases praktiskais seminārs

“Subinformacions – trešās tūkstošgades tehnoloģija.”

216 kosmoplanetāro kanālu atvēršana objektu redzēšanai no attāluma un personības pašrealizācija. Darba metožu apgūšana, izmantojot subinformacionu Nr. 1;2;3. Individuālais darbs mūžīgās jaunības un laimīgas dzīves subinformaciona koda nostiprināšanai. Programmas ‘AMRITA – 24’ ievadīšana un nostiprināšana. Metožu apgūšana, izmantojot subinformaciona metodes. Universālu metožu apgūšana diagnostikai no attāluma un komplicētu XXI gs. slimību dziedināšanai: hroniskā noguruma sindroms, „nakts roku” sindroms, „nemierīgu kāju” sindroms, nakts bailes, ļaundabīgie audzēji u. c. Ekspresmetožu apgūšana audzināšanā un pedagoģijā.  Zemes un kosmisko kataklizmu prognozēšanas un novēršanas  metožu apgūšana. Universālu psiho-informatīvu tehnoloģiju apgūšana cilvēka un apkārtējās vides harmonizācijai. 48 ārpuszemes izcelsmes Civilizāciju evolucionāro darba metožu apgūšana.

  

Elitārais seminārs

“Pasaules sabiedrības elites sagatavošanas psihoinformatīvās tehnoloģijas”

valdību vadītājiem, kongresmeņiem, diplomātiem, zinātniekiem, sabiedriskiem un politiskiem darbiniekiem, pārvaldes aparāta darbiniekiem, lietišķiem cilvēkiem

Energoinformātikas un kosmoloģijas pamati. Kosmoplanetārā cilvēka anatomija un fizioloģija. Eniopsiholoģija pārvaldē, lietišķajā darbībā, politikā un diplomātijā. Cilvēka apziņas 12 līmeņu sistēmas superspēju attīstība. Visu atmiņas veidu attīstība. Subinformāciju veidošanas un pielietošanas tehnoloģijas. Organisma apslēpto rezervju izmantošanas metodiku apgūšana. Parapsiholoģisko spēju (telepātijas, gaišredzības u.t.t.) attīstība. Cilvēka energoinformatīvā potenciāla palielināšanas metodes (1., 2. 3. vingrinājums). Stresa un noguruma seku likvidēšanas metodes. “Veselības un mūžīgās jaunības” sistēmas apgūšana. Eniopsihotreniņš – sava organisma orgānu un sistēmu vadības ekspresmetode. Nedrošības, baiļu sajūtas likvidēšanas, mērķtiecības un gribas iegūšanas metodikas. Eniopsiholoģiskais kontakktreniņš personīgā „magnētisma” (spējas piesaistīt cilvēkus) attīstībai. Metodikas „Ieiešana sapnī” apgūšana, kas dabiskā miega laikā ļauj risināt vissarežģītākās problēmas. Eniosuģestija vadībā, lietišķajā darbībā, politikā un diplomātijā. Neverbālās partneru pārorientācijas metodes, izmantojot subinformācionus. Sarežģītu dzīves situāciju prognozēšanas un programmēšanas metodikas. Distancētā psihoprogrammēšana lietišķajā darbībā, parakstot līgumus. Psihoinformatīvās aizsardzības metodes pret negatīvām iedarbībām (no privātpersonu un kolektīvu puses). Eniopsiholoģiskās prognozēšanas un vadības metodes biznesā. Kolektīva profesionālās testēšanas un veidošanas iemaņu apguve. Sociāli psiholoģisko vadības līdzekļu tehnoloģijas. Grupveida un masveida parādību diagnostika un modelēšana. Sabiedriskās attīstības, starptautisko problēmu efektīvas un bezkonfliktu risināšanas metodoloģijas. Darba metodoloģija, radot visu tautu un konfesiju harmoniskus līdzāspastāvēšanas apstākļus, pielietojot globālās subinformacionus.