Par projekta autoru

Viņa dzīves mērķis – radīt vienotu un nedalāmu Zelta Laikmeta Kosmohumānistisku Civilizāciju, garīgi augsti attīstītu, intelektuālu un fiziski veselu,  ar ģeniālām spējām apveltītu ļaužu civilizāciju, kas nes sevī Mīlestības, Labestības un Gaismas filosofiju un dzīvo pēc Tēva Radītāja Kosmosa Likumiem.

 

Aleksejs (Alberts) Venedikta d. Ignatenko (dzimis 1943. g. 4. martā Ukrainā) – Pasaules Informatīvi distributīvās universitātes viceprezidents, šīs universitātes Čehijas nodaļas, kā arī Čehijas Informacioloģijas akadēmijas un Starptautiskā labdarības fonda “XXI gadsimta Cilvēka sagatavošana” prezidents, Starptautiskās Sabiedrības “Eiropas Māja” viceprezidents, sociāli ekonomiskās sadarbības ar tautu draudzības Pasaules mājas ģenerāldirektora pirmais vietnieks, piecu akadēmiju akadēmiķis, filosofijas doktors un granddoktors, bioloģijas un energoinformatīvo zinātņu doktors, Briseles Karaliskās universitātes asociētais profesors.

       Akadēmiķis Ignatenko – zinātnieks-kosmists, aktīvs sabiedrisks darbinieks un apgaismotājs ar pasaules vārdu, kurš devis izcilu ieguldījumu Pasaules Sabiedrības garīgi tikumiskās informatizācijas attīstībā, Kosmohumānistiskās Mācības un jaunu zinātnisku virzienu – kosmoeniopsiholoģijas, kosmo-psihoenergosuģestoloģijas, kosmoenioufoloģijas, kosmoeniomedicīnas, kosmoeniomākslas, kosmoeniopedagoģijas, kosmoeniosporta – pamatlicējs.

       Viņam piemīt fenomenālas psihoenergo-informatīvas spējas:

 • Distancēta klimata regulēšana (mākoņu izkliedēšana un koncentrēšana, dūmu un smoga neitralizēšana, gaisa temperatūras regulēšana);
 • Sarežģītu dzīves situāciju prognozēšana un pārorientācija;
 • Distancēta (neatkarīgi no attāluma) cilvēku orgānu un sistēmu ārstēšana;
 • Distancēts psihoenergoinformatīvs darbs ar sportistiem un komandām;
 • Distancēts darbs personības, kolektīva, valsts psihoinformatīvās aizsardzības radīšanā;
 • Redzes un dzirdes eidētisms (patur prātā 150 un vairāk šifru), ilglaicīga atmiņa (kalendāri pirms 10 000 gadiem);
 • Kontakts apziņas līmenī ar 48 Ārpuszemes Civilizācijām, informatīvajiem laukiem un Visuma Piramīdu (no 1991. līdz 2001. gadam viņu māca Smalkmateriālo Pasauļu Garīgie Skolotāji);
 • bezkontakta energoinformatīvais sitiens Kung-Fu (10 metru attālumā no cilvēka notriec viņu no kājām);
 • distancēta parapsiholoģisko spēju mācīšana citiem;
 • distancēts psihoenergoinformatīvs darbs sociālo kataklizmu novēršanā valstīs un reģionos.

 

Profesors Alberts Ignatenko ir vairāk nekā 36 Starptautisku kongresu, simpoziju un Starptautisku Salonu dalībnieks, kā arī vairāk nekā 500 zinātnisku publikāciju un četru monogrāfiju autors:

 • “Как стать феноменом?” – Киев, 1991 г., Москва, 1992 г., Бухарест, 1993 г.
 • “Азбука экстрасенса” – Луцк, 1993 г., Бухарест, 1994 г.
 • Источники здоровья – Луцк, 1993 г.
 • Школа жизни – Прага, 1998 г.
 • “Методические пособие к школам Проекта “Формирование Человека и Космогуманистической цивилизации Золотой Век – экология Души, Земли и Космоса” – Днепропетровск, 2001 г.

Parviņazinātnisko, sabiedriskounapgaismotājadarbībuiznākušasvairāknekā 800 publikācijupasaulesliteratūrā unpresē, uzņemtas 27 populārzinātniskasfilmas. Viņš piedalījies vairāk nekā 70 televīzijas un radio pārraidēs 22 Pasaules valstīs. Albertu Ignatenko pazīst kā Nākotnes Cilvēku.

       Par ilggadēju un auglīgu darbu profesoram Ignatenko piešķirti goda nosaukumi:

 • Omskas Mākslas festivāla laureāts – 1988. g.
 • Zelta medaļas “1991. gada labākais Eiropas dziednieks” laureāts – par netradicionālu oriģinālu metodiku izmantošanu alternatīvās medicīnas jomā (apbalvojumu pasniedza UNESCO alternatīvās medicīnas profesors doktors Pīters Zahers (Vācija)).
 • “Jakona Gaļperina prēmijas par izciliem nopelniem tradicionālās (tautas) medicīnas attīstības jomā” laureāts – 1993. g.
 • “Svētā Jāņa Jeruzālemes Hospitālistu Maltas un Rodosas Visuma bruņinieku ordeņa” komandors – no 1996. g.
 • “Anžū Karaliskā nama Zelta Zvaigznes” kavalieris – 1996. g.
 • “Vladimira Vernadska prēmijas par izciliem sasniegumiem un novatoriskiem darbiem energoinformatīvo zinātņu jomā” laureāts – 1997. g. piešķirts nosaukums “Labākais Krievijas dziednieks bioenergoterapijas un prognozēšanas virzienā” – 1998. g.
 • starptautiskā Informatīvi Ekoloģiskā Parlamenta piešķirts Personālais Tituls “Pasaules zinātnes un izglītības Lielais Maģistrs” – Monreāla – Maskava, 1998. g.
 • Starptautiskā konkursa “Pasaules Informaciologu elite” laureāts – 1998. g.
 • “Franča Kafkas vārdā nosauktās Zelta Medaļas” laureāts – Prāga, 1999. g.
 • Par radošu un izglītojošu darbību apbalvots ar “Masarika vārdā nosaukto Zelta Medaļu” – Prāga, 1999. g.
 • Iesvētīts Svētā Konstantīna Lielā Ordeņa bruņinieku kārtā – Prāga, 1999. g.
 • Ordeņa “Zinātne, Izglītība, Kultūra” par izciliem sasniegumiem un jaunrades darbiem energoinformatīvo zinātņu, eniopsiholoģijas un tradicionālās (tautas) medicīnas jomā Kavaliera Zīmes laureāts – Brisele – Maskava, 1999. g.
 • Slovākijas Republikas prezidenta Rūdolfa Šustera kunga apbalvojums ar viņa vārdā nosaukto Piemiņas sudraba medaļu – Bratislava, 2000. g.
 • Ordeņa “Zinātne, Izglītība, Kultūra” par nemitīgu darbu Cilvēces garīgajā vienošanā Komandora Zīmes laureāts – Brisele – Maskava, 2000. g.
 • Starptautiskā izgudrojumu salona Briselē “Brussels Eureka 2000” Zelta medaļas par psihoenrgosuģestīvo metodiku profesionālu sportistu sagatavošanā laureāts.
 • Starptautiskā salona Tokijā “World Genius Concention 2000” “Grand Prix” par autorprojekta “Zelta Laikmeta – Dvēseles, Zemes un Kosmosa ekoloģijas – cilvēka un Kosmohumānistiskas civilizācijas veidošana” īstenošanu un darbu globālajā informatizācijā ieguvējs – Tokija (Japāna), Sofija (Bulgārija).
 • Pirmā starptautiskā informāciju un investīciju salona Zelta medaļas par Kosmohumānistiskās Mācības un zinātnisko novirzienu “Kosmopsihoenergosuģestoloģija”, “Kosmoenioufoloģija” un “Kosmoeniopsiholoģija”, kas izveidojuši jaunu cilvēka apziņas modeli, radīšanu laureāts -  Maskava, 2001. g.
 • Pirmā starptautiskā inovāciju un investīciju salona Zelta medaļas par programmu “Pasaules sabiedrības elites sagatavošana”, “Zemes genofonda saglabāšana” un to īstenošanas metodiku izstrādi laureāts – Maskava, 2001. g.
 • Slovākijas Republikas prezidenta Šustera kunga apbalvojums ar viņa vārdā nosaukto Piemiņas sudraba medaļu – Bratislava, 2001. g.
 • IV Starptautiskā ražošanas īpašuma Salona “Arhimeds-2001” Zelta medaļas par kvalitatīvi jaunu ekspresmetodi cilvēka harmoniskā attīstīšanā un viņa rezerves iespēju izmantošanā laureāts – Maskava, 2001. g.
 • Starptautiskā Salona INPEX-XVII Zelta  medaļas par cilvēka atveseļošanas, atjaunošanas un aktīvā mūža pagarināšanas programmas izstrādi laureāts – Pitsburga, 2001. g.
 • Starptautiskā Salona EURO INTELLECT Zelta medaļas par darbu pasaules sabiedrības globālā garīgi tikumiskā informatizācijā laureāts -  Sofija, 2001. g.