Akadēmiķis A. Ignatenko

Starptautiskā Informacioloģijas akadēmija
Starptautiskais Labdarības fonds
“XXI gadsimta cilvēka sagatavošana”

prezentē patiesi unikālu projektu, kurš starptautiskajos intelektuālajos salonos
ir jau ieguvis 9 zelta medaļas un 3 Grand Prix:

“Radītāja Zelta Laikmeta – Dvēseles, Zemes un Kosmosa ekoloģijas – cilvēka un Kosmohumānistiskas civilizācijas veidošana”

Projekta autors:

akadēmiķis, Briseles Karaliskās universitātes asociētais profesors, filosofijas granddoktors, bioloģisko un eniozinātņu doktors, starptautiskā konkursa „Pasaules informaciologu elite” laureāts, M. Lomonosova vārdā nosauktās prēmijas laureāts zinātnes un izglītības jomā. 

ALBERTS IGNATENKO

/Ukraina/ 

Kosmohumānisms –ceļš uz laimīgu un ilgu mūžu.

 

“Subinformacions - Trešās Tūkstošgades psiho-informatīvā tehnoloģija”

Pasaules sabiedrības elites sagatavošanas neverbālās u.c. metodes.

 

Programma ir jau atzīta 26 pasaules valstīs!

http://newgoldenage.org

http://albertignatenkoprof.com

”Cilvēka iekšējo rezervju attīstīšanas un izmantošanas kompleksā ekspresmetode.”

Adrese: Tērbatas ielā 49/51-1 ( ārdurvju kods 1):

Sīkāka informācija pa tālr. 67275910, mob.  29489221  

STARPTAUTISKI ATZĪTS!

harmonizators 2.jpg

Akadēmiķa Alberta IGNATENKO

personālais soliton – informacionālais HARMONIZĀTORS

          Harmonizatori efektīvi stabilizē cilvēka fizikāli – energoinformatīvo sistēmu darbu, ievērojami uzlabo kvalitāti sakariem starp Cilvēku, Kosmosu, Zemi un apkārtējo vidi, kas veicina organismam vajadzīgo veidu enerģiju piegādes palielināšanos. Pateicoties lielajam pozitīvās Kosmiskās enerģijas daudzumam, cilvēka organismā pazūd nogurums un daudzas citas negatīvās parādības. Vienlaikus norisinās visu cilvēka organisma parametru pozitīvas izmaiņas un paātrinās evolūcijas process, jo tiek intensīvi atstrādāta negatīvā (mīnus) informācija (karma). 
        
Kad cilvēks strādā ar pozitīvu informāciju, viņā dzimst pozitīvas emocijas, rodas mīlestības un labestības stāvoklis, kas veicina endorfīnu –„prieka hormonu” izstrādi organismā. Šis stāvoklis pārtrauc novecošanās procesus organismā un veic organisma atjaunošanas efektu. Darba procesā ar personālo soliton - informacionālo harmonizātoru cilvēks iegūst dvēseles mieru, veselību, augstas darba spējas, veiksmīgu, auglīgu un laimīgu dzīvi.

Zvaniet un piesakiet harmonizātorus sev un citiem: 
 „Akvilona”
Tērbatas iela 49/51- 1, Rīga,
Tālrunis: 67275910., mob. 29489221


~~~~~~
 

AKADĒMIĶA  IGNATENKO 

 KOSMOHUMĀNISTISKĀS  PSIHOINFORMATĪVĀS

NĀKOTNES CILVĒKA VEIDOŠANAS TEHNOLOĢIJAS

 aaa.jpg

 

Aleksejs (Alberts) Venedikta d. Ignatenko (dzimis 1943. gada 4. martā Ukrainā) ir Pasaules informatīvās distributīvās universitātes un Starptautiskā labdarības fonda “Dzīvā zeme” viceprezidents, Universitātes Čehijas nodaļas un Čehijas Informacioloģijas akadēmijas prezidents, septiņu akadēmiju akadēmiķis, filosofijas doktors un granddoktors, bioloģisko un energoinformatīvo zinātņu doktors, Briseles Karaliskās universitātes asociētais profesors, starptautisko prēmiju laureāts un starptautisko ordeņu kavalieris.

            Akadēmiķis Ignatenko ir zinātnieks-kosmists, aktīvs sabiedrisks darbinieks un apgaismotājs ar pasaulē zināmu vārdu. Viņš devis ievērojamu ieguldījumu pasaules sabiedrības  garīgi tikumiskās informatizācijas attīstībā, ir kosmohumānistiskās mācības pamatlicējs, kā arī licis pamatus jauniem zinātniskiem virzieniem, tādiem kā kosmoeniopsiholoģija, kosmo-psihoenergosuģestoloģija, kosmoenio-ufoloģija, kosmoeniomedicīna, kosmoeniomāksla, kosmoeniopedagoģija, kosmoeniosports u. c.

            Profesors Alberts Ignatenko piedalījies vairāk nekā 39 starptautiskos kongresos, simpozijos un starptautiskos salonos un ir vairāk nekā 500 zinātnisku publikāciju un četru monogrāfiju autors:

  • Как стать феноменом?” – Киев, 1991г.-126с., Москва, 1992г.-112с., Бухарест, 1993г.-166с.
  • Азбука экстрасенса – Луцк, 1993г.-110с., Бухарест, 1994г. – 104 с.
  •  Школа жизни –Прага, 1998 г. – 400 с.
  • Метoдическое пособие к школам Проекта   Формирование Человека и Космогуманистической цивилизации Золотой Век – экология Души, Земли и Космоса – Днепропетровск, 2001 г.- 126с.

Mērķtiecīgs zinātniskais darbs praktiskās eniopsiholoģijas jomā ļāvis profesoram Albertam Ignatenko pirmo reizi pasaules pedagoģiskajā, medicīniskajā, psiholoģiskajā un sporta praksē izveidot, aprobēt  un ieviest zinātnisku, kvalitatīvi jaunu  KOMPLEKSU KOSMOENIOPSIHOLOĢISKU PIEEJU CILVĒKA REZERVES IESPĒJU ATTĪSTĪŠANAI UN IZMANTOŠANAI. Viņa koncepcija balstīta  uz dziļu cilvēka izpēti, izzinot to kā sarežģītu FIZIKO-ENERGO-INFORMATĪVĀS apziņas sistēmu, kurai piemīt kosmo-planetāra daba. Savā doktora disertācijā energoinformatīvo zinātņu jomā viņš zinātniski pamatojis un parādījis sporta modelī, kā reāli pielietot universālās Zelta Laikmeta zinātņu ekspresmetodoloģijas (intelektuālās tehnoloģijas) visās Cilvēka darbības sfērās, nenodarot kaitējumu veselībai. Kosmoeniopsiholoģiskā pieeja, tās metodoloģija un  Zelta Laikmeta zinātnes guva starptautisku atzinību, tika iegūtas trīs “Grand-prix” Tokijā, Sofijā un Briselē, kā arī septiņas  Zelta medaļas starptautiskajos salonos Briselē, Maskavā, Pitsburgā, Sofijā, Dubajā (2000.-2001.g.).

Savas ilggadējās darbības laikā zinātnieks veicis ievērojamu daudzumu zinātnisko pētījumu parapsiholoģijas jomā – gan laboratorijas apstākļos, gan arī klausītāju auditorijās. Profesors Ignatenko veicis virkni zinātnisku eksperimentu saistībā ar pozitīvas informācijas telepātisku pārraidīšanu un uztveršanu. Viņš ir pētījis un pilnveidojis neverbālās distancētās (lielā attālumā) psihoenergoinformatīvās programmēšanas praktiskās metodikas  dažādās darbības sfērās un ieguvis teicamus rezultātus (93-97%)   rīkotajos eksperimentos universitātēs, zinātniskās pētniecības institūtos, laboratorijās, kultūras un sporta centros Odesā, Ļvovā, Čerkasos, Harkovā, Doņeckā – 1963.-1975.g., Kijevā, Maskavā, Minskā, Brestā, Birštonasā, Tomskā, Sofijā, Bukarestē -  1976.-1990.g., Budapeštā, Minhenē, Filadelfijā, Ņujorkā – 1991.g., Tokijā, Varšavā, Omskā – 1992.g.., Bangkokā, Berlīnē, Kairā, Stambulā, Atēnās – 1993.g., Sanktpēterburgā, Novosibirskā, Kišiņevā, Maskavā, Bratislavā, Prāgā, Madridē, Romā,  Ķelnē, Diseldorfā, Londonā, Briselē – 1994.-2001.g.

No 1991. līdz 2000. gadam profesora Ignatenko neverbālās psihoinformatīvās tehnoloģijas veiksmīgi tika izmantotas daudzās valstīs  prezidenta vēlēšanu laikā ar augstu ticamības rezultātu. Šīs tehnoloģijas priekšvēlēšanu kampaņas laikā ļāva minimālos termiņos sagatavot līderi un viņa komandu, prognozēt un modelēt vajadzīgo situāciju, veidot psihoinformatīvo aizsardzību, veikt sociuma distancēto programmēšanu (pārorientāciju) saskaņā ar līdera uzdoto  (pozitīvo) programmu un sasniegt konkrētu rezultātu.

No 1998. līdz 2001. gadam, lielas Rietumeiropas firmas ietvaros, profesors Ignatenko aprobēja daudzas sarežģītas distancētas psihoenergosuģestīvās tehnoloģijas, kas veicināja un sekmēja firmas darbinieku atbrīvošanos no negatīvām emocijām un stresa, attīstīja radošu garu, mazināja nogurumu, palīdzēja atbrīvoties no kaitīgiem ieradumiem, samazināja saslimšanu un uzlaboja darba kvalitāti. Šīs tehnoloģijas sekmēja arī savstarpēji izdevīgu līgumu daudzumu un peļņas palielināšanos.

 

Изображение 0041.jpg

Aleksejs (Alberts) Venedikta d. Ignatenko (dzimis 1943.gada 4.martā Ukrainā) - filosofijas, bioloģisko un energoinformācijas zinātņu grand-doktors. Starptautiskās drošības zinātņu grand-doktors, Vispasaules Norīkotās universitātes, Starptautiskās un Eiropas Informatizācijas akadēmijas (ANO asociētā biedre) pilns profesors, psihoinformacioloģijas katedras vadītājs, Starptautiskās Fundametālās Apmācības universitātes profesors (Oksfordas izglītības sistēmā).

Akadēmiķis Ignatenko ir zinātnieks-kosmists, aktīvs sabiedrisks darbinieks un apgaismotājs ar pasaulē zināmu vārdu. Viņš ir veicis ievērojamu ieguldījumu Pasaules Sabiedrības garīgi tikumiskās informatizācijas attīstībā, un ir Kosmohumānistiskās mācības pamatlicējs, kā arī izveidojis pamatus jauniem zinātniskiem virzieniem: kosmoeniopsiholoģija, psihoinformacioloģija, kosmoenioufoloģija, kosmoeniomedicīna, kosmoeniomāksla, kosmoeniopedagoģija, kosmoeniosports u.c.

Viņa dzīves mērķis - Trešās Tūkstošgades garīgi-informatīvās civilsabiedrības, vienotas un nedalāmas Kosmohumānistiskās “Zelta Laikmeta” Civilizācijas izveidošana,- ar augstu garīgiem, intelektuāli un fiziski veseliem cilvēkiem, kuriem piemīt ģeniālas spējas, kuri pauž Mīlestības, Labestības un Gaismas filosofijas ideālus, un dzīvo pēc Tēva Radītāja garīgi informatīvajiem Kosmosa likumiem.