Lekciju saraksts

 

 

 

                                                                                            Starptautiskā Profesionālās Dziedniecības Akadēmija

                                                                           Dziedniecības  un Psihoinformacioloģijas fakultātes meistarklase - 2019./20.m.g.

                                                                                                                     Nodarbību saraksts

 

                                                                                                     Nodarbības notiek Tērbatas ielā 49/51-1


                                                                                                               Piektdiena, 20. septembris

 

16.00 - 20.50  DZIEDNIECĪBA Ilze KRŪMA

                        .Joga un dziedniecība. Prakse.

 

 


                                                                                                              Sestdiena, 21. septembris

 

09.00 - 15.00 ENIOLOĢIJA Velta GOLUBINA

                        Ievads priekšmetā. Enioloģija un Ājūrveda kā ENIO process.

                        Senās Indijas kultūra.

 

                      

 

15.00 - 16.30 PUSDIENAS 

 

 

 

16.30 - 20.00 PSIHOLOĢIJA Žanete KORDE

                       Prakse.

 

              

                                                                                                             Svētdiena, 22. septembris

 

09.00 - 10.30 NUMEROLOĢIJA Oskars PEIPIŅŠ
                        Skaitļi cilvēka dzīvē.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
10.30 – 12.00 PSIHOTERAPIJA  Oskars PEIPIŅŠ
                       
Virzienu kvalifikācija mūsdienu psihoterapijā.
                        Psihoterapija un garīgās prakses.

 

12.00-12.30 PUSDIENAS 

 

12.30 - 15.30 PSIHOINFORMACIOLOĢIJA Iveta ČEVERE

                        Kas ir informācija? Informācijas veidi. Prakse.