Psihoinformacioloģija

 

Изображение 0041.jpg

 

Alberts A. KLOSS - IGNATENKO (dzimis 1943.gada 4.martā Ukrainā) - filosofijas, bioloģisko un energoinformācijas zinātņu grand-doktors. Starptautiskās drošības zinātņu grand-doktors, Vispasaules Norīkotās universitātes, Starptautiskās un Eiropas Informatizācijas akadēmijas (ANO asociētā biedre) pilns profesors, psihoinformacioloģij~katedras vadītājs, Starptautiskās Fundametālās Apmācības universitātes profesors (Oksfordas izglītības sistēmā).

Alberts A. KLOSS - IGNATENKO ir zinātnieks-kosmists, aktīvs sabiedrisks darbinieks un apgaismotājs ar pasaulē zināmu vārdu. Viņš ir veicis ievērojamu ieguldījumu Pasaules Sabiedrības garīgi tikumiskās informatizācijas attīstībā, un ir Kosmohumānistiskās mācības pamatlicējs, kā arī izveidojis pamatus jauniem zinātniskiem virzieniem: kosmoeniopsiholoģija, psihoinformacioloģija, kosmoenioufoloģija, kosmoeniomedicīna, kosmoeniomāksla, kosmoeniopedagoģija, kosmoeniosports u.c.

Viņa dzīves mērķis - Trešās Tūkstošgades garīgi-informatīvās civilsabiedrības, vienotas un nedalāmas Kosmohumānistiskās “Zelta Laikmeta” Civilizācijas izveidošana,- ar augstu garīgiem, intelektuāli un fiziski veseliem cilvēkiem, kuriem piemīt ģeniālas spējas, kuri pauž Mīlestības, Labestības un Gaismas filosofijas ideālus, un dzīvo pēc Tēva Radītāja garīgi informatīvajiem Kosmosa likumiem.

 nlogo.jpg

Starptautiskā Profesionālās Dziedniecības akadēmija

visa gada garumā uzņem klausītājus Psihoinformacioloģijas fakultātes I kursā

Informācija: 

Dziedniecības centrā “AKVILONA”, Rīgā,

Tērbatas ielā 49/51-1 (durvju kods-1),

 fakss/tel.: +371-67275910; mob. +371-29196664, +371-29489221.

www.akvilona.lv  E-pasts: akvilona@inbox.lv

 

 

 

Pamatprogramma: 2 mācību gadi (septembris - jūnijs).


  Lekcijas (Rīgā) –  mēneša  trešā piektdiena, sestdiena un svētdiena.  
  Pirmkursnieki!  Sākam 2020./2021. māc. g. studijas 2020. gada 18. septembrī plkst. 16.00!!!

 

Tiek uzdoti mājas darbi, ir jāveic praktiskie darbi, jāsagatavo un jāprezentē Kursa darbs un Diplomdarbs. Sesijas parasti notiek janvārī un jūnijā.

 

Mācību priekšmeti

 

Kosmohumānisms, Psihoinformacioloģija, Eniodziedniecība, Subinformatīvāpsihoterapija, Kosmopsihoenergosuģestoloģija, Kosmoenioufoloģija, Kosmoeniopsiholoģija, Psihoenergohologrāfija, Enioekoloģija, Eniomāksla, Valeoloģija,Rehabilitaloģija, Eniosports, Eniomedicīna, Enioģenētika, Eniopedagoģija, Retorika,Enioekonomika u.c.

 

Psihoinformacioloģijas uzdevumi:

   

Mūsu sabiedrībā praktiski nav nevienas jomas, kurā nevarētu efektīvi pielietot psihoinformacionālās metodoloģijas. Paskatīsimies - ar ko tad nodarbojas psihoinformaciologi-praktiķi?

- Pašizpēte, personības potenciālo iespēju pašpilnveidošana un maksimāli pilnīga īstenošana; 

cilvēka garīgā, intelektuālā, psihofiziskā līmeņa paaugstināšana un viņa talantīgo spēju attīstīšana;

metodiku apgūšana, kā visu veidu negatīvo informāciju, ko saņem cilvēks, transformēt un transmutēt pozitīvajā;

visaptverošas piedošanas sasniegšana, iemācīšanās uz ļauno atbildēt ar labo;

cenšanās izslēgt jebkāda veida cīņu, fizisku un garīgu vardarbību, fanātismu, rasismu, melus, krāpšanu un nodevību, kā arī dažādu formu negatīvas informācijas izmantošanu plašsaziņas līdzekļos un sadzīvē;

centieni likt pamatus patiesai demokrātijai, humānismam (ar brīvas izvēles tiesībām), savstarpējai sapratnei un iecietībai, saprātīgumam, mīlestībai un labestībai, gudrībai un sirdsapziņai, līdzjūtībai un žēlsirdībai;

Zemes iedzīvotāju genofonda saglabāšana, aktīvās dzīves paildzināšana;

- jaunas kultūras un bezkonfliktu sabiedrības radīšana;

- protams, arī daudz kas cits,- sociāli nozīmīgs.

 

Papildus informācija

 

Pasniedzēji – vadošie Latvijas un pasaules Kosmohumānisma Mācības speciālisti: ārsti, dziednieki, psihologi, pedagogi u.c.

 

Veiksmīgi pielietojot iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, Jūs iegūsiet diplomēta Psihoinformaciologa kvalifikāciju, ar tiesībām gan praktizēt šajā jomā, gan pasniegt.

 

 

       Pieteikuma anketu var lejuplādēt un aizpildīt  šeit (29.00 KB) (24.00 KB)

Stājoties Akadēmijā, jāiesniedz sekojoši dokumenti: iesniegums; pases kopija; izglītības dokumenta kopija; 2 foto (3x4 cm); ja tādas ir – pensionāra; invalīda Аpliecību kopijas.