Vispasaules Dziednieku Līga

 

Liiga.jpg

Biedrības  simbolika.

WPHPL simboliku veido piecstaru zvaigzne kā mūsdienu biofizikā pieņemtā Dzīves telpas simbola – pentasistēmas – pazīme. Zvaigznes centrā – cilvēka figūra, kas simbolizē tā sauktās “Zelta proporcijas” ideālu (no Leonardo da Vinči grafiskā darba “Cilvēka ķermeņa proporcijas”). Kreisajā pusē, virs zvaigznē attēlotās cilvēka figūras – Senās Ēģiptes mūžīgās dzīvības simbola – “Anha” attēls. Labajā pusē, virs zvaigznē attēlotās cilvēka figūras – simbolisks Svētā Grāla attēls – garīgās tīrības, skaidrības un cilvēku savstarpējo attiecību altruisma simbols. Kreisajā pusē, mazliet zem zvaigznē attēlotās cilvēka figūras – simbola “Hermeja kaducejs” attēls, kas ezotēriskajā tradīcijā nozīmē bioenerģētikas funkcionēšanas principu cilvēka mikrokosmā. Labajā pusē, mazliet zem zvaigznē attēlotās cilvēka figūras – stilizēts rozenkreiciešu simbola – Svētās rozes – attēls. Šī roze norāda uz visu reliģiju vienotību kopējā, sintētiskā zinātniski reliģiskā mācībā. Zem zvaigznē attēlotās cilvēka figūras – sens Austrumu simbols – “monāde”, kurš nozīmē Universālo Vienotības likumu un Visuma Iekārtojuma polāro principu mijiedarbību. Visa kompozīcija simbolizē sengrieķu domātāja, filosofa un zinātnieka Protagora (VI gs. pirms Kristus) apgalvojumu: “Cilvēks ir visu lietu – esošo esamības un neesošo neesamības mērs.” Zīmējumu aptver divi apļi, kurus veido teksts. Iekšējā aplī ir plaši pazīstamie izteicieni latīņu valodā: “Mens sana in corpore sano” (latviešu. val. – “Veselā miesā – vesels gars”); “Natura sanat” (latviešu. val. – “Daba dziedina”);  “Cura te ipsum” (latviešu. val. – “Izdziedini sevi pats”). Ārējo apli veido Biedrības nosaukums angļu valodā: augšpusē ir uzrakstīts – „WORLD PROFESSIONAL HEALERS”, apakšpusē – „AND PSYCHICS LEAGUE”.

 

World Professional Healers and Psychics League (WPHPL)

  • aicina savās rindās visas pasaules dziedniekus;
  • īpaša WPHPL kvalifikācijas komisija regulāri veic testēšanu un izsniedz starptautiski atzītus sertifikātus, kas ļauj praktizēt visā pasaulē;
  • veido WPHPL filiāles visās pasaules valstīs;
  • vāc un sistematizē pasaules dziedniecības un tradicionālās tautas medicīnas pieredzi;
  • ievieto datus par saviem biedriem WPHPL reģistrā un savā interneta mājaslapā;
  • rīko starptautiskus forumus un organizē braucienus uz “spēka vietām”;
  • piešķir īpašus apbalvojumus “Par izciliem sasniegumiem dziedniecībā”;
  • aicina sadarboties radniecīgas organizācijas un atsevišķas ieinteresētas personas.